Menu English

Changes in physical health among participants in a multidisciplinary health programme for long-term unemployed persons

Publicatie van Kenniscentrum Zorginnovatie

C.A.E. Schutgens, A. Burdorf, A.J.J. Voorham, M. Schuring | Artikel | Publicatiedatum: 19 juni 2009
Changes in physical health among participants in a multidisciplinary health programme for long-term unemployed persons

Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

Betrokken bij deze publicatie