Menu Zoeken English

Blij(f) Verbinden!: tips uit onderzoek om de samenwerking met ouders in de Voor- en Vroegschoolse Educatie te verbeteren voor meer taalstimulering thuis.

Publicatie van Kenniscentrum Talentontwikkeling
M.S. Pluijm,van der, | Andersoortig materiaal | Publicatiedatum: 01 oktober 2019
Het behoeft nauwelijks uitleg: een goede samenwerkingsrelatie tussen leraar, ouders en kind – de ‘gouden driehoek’ – is van groot belang voor de ontwikkeling van kinderen. Een goede samenwerking tussen leraren en ouders blijkt echter geen sinecure. Niet voor niets leent het onderwerp zich goed voor satire - zoals bijvoorbeeld de serie De Luizenmoeder - waarbij het ongemak het grootst lijkt wanneer ouders een andere achtergrond hebben dan de leerkracht. Juist als de verschillen tussen school en thuis groter zijn, is de afstemming tussen deze beide leefwerelden voor kinderen extra belangrijk (zie ook het boek van Mariette Lusse1). Bij leraren leidt dit ongemak in de samenwerking met ouders met andere achtergronden niet zelden tot frustratie. Ook lopen leraren met vragen rond, zoals over hoe om te gaan met meertaligheid. Dit werkboekje is bedoeld om leraren en pedagogisch medewerkers op weg te helpen met de samenwerking met ouders door oplossingen te zoeken.

Auteur(s)

Betrokken bij deze publicatie

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen