Menu English

Beelden en praktijken van lerarenopleiders over inclusief opleiden

Publicatie van Kenniscentrum Talentontwikkeling
S.L. Goei, M. Willemse, J.M.M. Kaskens, M. Ridder, F. Boei, T. Hemmer | Artikel | Publicatiedatum: 10 december 2021
Inclusief onderwijs staat volop in de belangstelling. Zo ook in het hoger onderwijs en met name in de lerarenopleidingen. Voor lerarenopleidingen is van belang dat zijzelf inclusief onderwijs bieden en tegelijkertijd leraren opleiden om inclusief onderwijs te verzorgen. In zijn advies over inclusief onderwijs in het hoger onderwijs richt de Onderwijsraad zich op studenten met een beperking. Uit internationale literatuur komt daarentegen een breder perspectief op inclusiviteit naar voren. In dit onderzoek is verkend welke beelden lerarenopleiders hebben van inclusief onderwijs: wat verstaan zij hieronder, welke kennis en kunde hebben zij nodig, hoe geven zij inclusief onderwijs vorm, welke knelpunten ervaren zij in hun eigen onderwijspraktijk en welke ontwikkelingen in het hoger onderwijs zijn van invloed? Met vijftien ervaren lerarenopleiders zijn online groepsinterviews gehouden. Volgens de lerarenopleiders betreft inclusief onderwijs álle studenten, waarbij (religieuze) overtuigingen, (fysieke) beperkingen, gender of sociale klasse geen belemmering mogen vormen en aan alle studenten optimale kansen moeten worden geboden om een opleiding te volgen. De bereidheid daartoe moet de grondhouding van elke lerarenopleider zijn. Lerarenopleiders geven vorm aan inclusief onderwijs door te zorgen voor een veilig leerklimaat, begeleiding op maat te geven, (extra) tijd te investeren in studenten en inclusief onderwijs als leerinhoud aan te reiken. Zij gaan daarbij veelal uit van eigen beelden en hebben behoefte aan dialoog om een gezamenlijke visie, kennisbasis en werkwijze te ontwikkelen. Dit verkennende onderzoek laat zien dat er onder lerarenopleiders draagvlak is voor het vormgeven van inclusieve lerarenopleidingen met optimale kansen voor álle studenten en inclusief onderwijs als leerinhoud.

Auteur(s) - verbonden aan Hogeschool Rotterdam

Betrokken bij deze publicatie
🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen