Menu English

Het Prometheus Lab

Opbouwen van kennis en expertise door hands-on disseminatie van AI datatechnologie en datainfrastucture

Publicatiedatum: 31 januari 2022

Het Prometheus Lab is binnen de hogeschool de plek om met AI-datatechnologie aan de slag te gaan. Rob van der Willigen heeft dat lab in het kader van zijn Post-Doc onderzoek ontwikkeld. Het lab heeft als doel bij te dragen aan kennis en ethisch bewustzijn bij het implementeren van AI.

De didactische probleemstelling is tweeledig: het adresseren van het handelingsperspectief en het adreseeren van het kennisperspectief. Studenten, docenten en burgers bekwamen zich in het in enginering van datatechnologie en in complexity thinking. Dat is het handelinsperspectief. Het kennisperspectief gaat over de betekenis en waarde die het toepassen van innovatieve datatechnologie creëert voor betrokken stakeholders.

Arbeidsverdeling tussen mens en machine middels integratie van wetenschappelijke disciplines (geïnspireerd door Keim, D,. et al. (2008). Visual Analytics: Definition, Process, and Challenges. 10.1007/978-3-540-70956-5_7)
Arbeidsverdeling tussen mens en machine middels integratie van wetenschappelijke disciplines (geïnspireerd door Keim, D,. et al. (2008). Visual Analytics: Definition, Process, and Challenges. 10.1007/978-3-540-70956-5_7)

Rob van der Willigen heeft een aantal onderwijstoepassingen ontwikkeld, zoals het keuzevak Data Science for IoT, digital (open) badges om extracurriculair onderwijs mogelijk te maken, en een aantal webinar en workshops over deep learning, computer vision en kennisdeling in interne communities of practices voor docenten en onderzoekers.