Menu
  English

  (Industrial) Internet of Things, Cyber Physical Systems, Blockchain Technology- Consensus Algorithms, Cybersecurity

  Publicatiedatum: 01 februari 2022

  Onderzoek zal worden gedaan naar de ontwikkeling van het (Industrial) Internet of Things, Cyber-Physical Systems, Blockchain Technology/consensus algorithms en cybersecurity.

  Toon:

  Onderzoek zal worden gedaan naar de ontwikkeling van het (Industrial) Internet of Things, Cyber-Physical Systems, Blockchain Technology/consensus algorithms en cybersecurity. Aan de hand van kwalitatief onderzoek zullen deze ontwikkelingen worden geanalyseerd en beschreven in diverse publicaties op basis van case study research. De case studies zullen niet alleen zijn georiënteerd op de ontwikkelingen zelf, maar ook op de vraag hoe deze ontwikkelingen ons denken over wetenschap, samenleving en objecten beïnvloeden. Bijzondere aandacht zal hierbij worden gegeven aan vraagstukken als cybersecurity en informatie en ethiek. Nieuwe onderwerpen die snel belangrijker worden in een wereld waarin machines onderling zijn verbonden en steeds intelligenter en autonomer worden.

  In dit kader zal worden samengewerkt docenten en studenten van het derde jaar Bedrijfskundige Informatica (IT Lab) en tweede jaar en derde jaar Technische Informatica (Emerging Technologies). In twintig weken zullen studenten onder begeleiding van docenten werken aan het vraagstuk

  Vergrijzing en Technologie (consensus algoritmes), over hoe onderling verbonden technologie thuiswonende ouderen en zorgverleners in o.a. verpleeghuizen kan ondersteunen. Tevens zal in de Minor Logistics Innovation & IT aandacht aan de onderwerpen (I)IoT, Blockchain Technology en Cybersecurity worden besteed.