Menu English

Open Source, zijn toepassing op de kunsten en resulterende misverstanden

Publicatiedatum: 01 januari 2016

Dit doctoraal onderzoek betreft de cultuurgeschiedenis van de Open Source beweging vanuit artistiek, filosofisch en politiek oogpunt.

Promovendus Aymeric Mansoux onderzoekt wat er voor kunstenaars en ontwerpers te leren valt van de Open Source-ideologie en methodiek nu de hoge initiële verwachtingen en het oorspronkelijke enthousiasme getemperd zijn. Uiteindelijk gaat Open Source over intellectueel eigendom.

Het plaatst daarom fundamentele vraagtekens bij het traditionele concept van auteurschap. Dit kan uitermate productief en innovatief zijn voor de kunst- en ontwerppraktijk. Niettenmin is het nodig om ook uitgebreid in te gaan op Open Source vanuit juridische expertise en het complexe terrein van auteursrecht. Gezien dat deze expertise bij de meeste kunstenaars, ontwerpers, activisten en cultuurtheoretici ontbreekt, bestaan er fundamentele misverstanden van Open Source zowel op theorisch niveau als in de praktijk. Aymeric Mansoux kreeg voor zijn promotie aan Goldsmiths University of London een promotievoucher van Hogeschool Rotterdam. 

Betrokken medewerkers

Samenwerkingspartners

Goldsmiths University of London, WORM Rotterdam, Ranj Serious Games

Relevante links

Aymeric Mansoux, My Lawyer is an Artist. http://www.hz-journal.org/n19/mansoux.html