Menu
  English

  Afgerond Burgerparticipatie in klimaatadaptatie

  Toon:

  Klimaatverandering leidt steeds vaker tot overschrijding van acceptatiegrenzen voor neerslag, hitte en droogte. In het creëren van een klimaatbestendige inrichting is samenwerking met bewoners essentieel voor gemeenten en waterschappen. 

  Om de stap naar uitvoering te kunnen maken hebben professionals van gemeenten en waterschappen behoefte aan inzicht in: 
  effecten op microniveau (straten/gebouwen); 
  lokale ervaringen en beleving door burgers; 
  hoe burgers betrokken kunnen worden bij maatregelen. 

  De hoofdvraag van het onderzoek is: ‘Hoe kunnen professionals van gemeenten en waterschappen met inzet van burgers klimaatadaptatie in stedelijk gebied in praktijk brengen’? Het doel is om een praktisch toepasbare werkwijze te ontwikkelen voor ‘burgerparticipatie in klimaatadaptatie’.