Menu English

Afgerond project Iconische gebruikers in gebiedsontwikkeling MerweVierhavens

Studio Roosegaarde naar M4H

Publicatiedatum: 17 oktober 2018

Het onderzoeken van de effecten van de komst van een bedrijf met een internationaal, innovatief en maatschappelijk bewust imago, op de ontwikkeling van een laag ontwikkeld gebied.

Toon:


Imagoverandering is een belangrijk onderdeel van het ebiedsontwikkelingsproces. In het recente verleden werden iconische bouwwerken en gebouwen ingezet als springplank voor de ruimtelijke ontwikkeling, zoals de Erasmusbrug en De Rotterdam voor De Kop van Zuid. In M4H is deze aanpak gevolgd door de herontwikkeling van het HaKa-gebouw. Dit is kostbaar. Wanneer het uiteindelijk gaat om het veranderen van het gebruik van het gebied, is het dan niet verstandiger in te zetten op het aantrekken van iconische gebruikers in plaats van iconische gebouwen?

Het onderzoeksteam van het kenniscentrum inventariseert de belangen, doelen en verwachtingen van de betrokken actoren. Onze eerste bevindingen hebben we in oktober 2015 tijdens het 51e ISOCARP-congres in Rotterdam gepresenteerd.

Looptijd

September 2015 - 2019