Menu
  English

  Scenario-analyse containerwegtransport

  Publicatiedatum: 01 januari 2018

  Hoe ziet de toekomst voor containerwegtransporteurs er uit en aan de hand van welke scenario’s kunnen zij zich op de toekomst voorbereiden?

  Toon:

  Bij vier leden van Transport & Logistiek Nederland (TLN) zijn gestructureerde scenario-analyses ontwikkeld voor de toekomst van deze bedrijven. De analyses zijn opgesteld in nauwe samenspraak met de ondernemers en de branchevereniging.

  Eerst zijn trends en ontwikkelingen geïnventariseerd. De veelheid aan trends en ontwikkelingen is geclusterd in vijf thema’s:

  1. Environmental regulations
  2. Battle for talent
  3. Driverless technology
  4. Volume of sea containers transported by road
  5. Uberisation.

  Op basis van impact en onzekerheid van de clusters zijn Volume of sea containers transported by road, Uberisation en self-driving technology gebruikt om zes scenario’s te ontwikkelen. Per scenario zijn kansen en bedreigingen geschetst die gebruikt zijn voor stress-testing en de ontwikkeling van een strategische roadmap voor het betreffende bedrijf.

  Een kernelement in de roadmaps is verder investeren in IT. In elk van de strategiescenario’s is digitalisering profijtelijk en/of noodzakelijk. De transportbedrijven zullen hier, zelfstandig en/of in samenwerking, op moeten anticiperen door middelen vrij te maken en vaardigheden te ontwikkelen

  Verbinding met het onderwijs

  De scenario-analyses zijn uitgevoerd door derde en vierde jaar studenten van de minor International management & consultancy van de opleiding Technische Bedrijfskunde.