Menu
  English

  Maritime Supply Blockchain

  Blockchain in de leveranciersketen voor de bevoorrading van schepen

  Publicatiedatum: 01 oktober 2018

  De bevoorrading van zeeschepen is een gespecialiseerde bedrijfstak waarin verschillende partijen met elkaar samenwerken. De bedrijven vormen met elkaar een keten, waarin veel onderlinge afstemming en coördinatie nodig is. En dat onder tijdsdruk omdat schepen kort in de haven zijn. In dit project wordt onderzocht of de processen efficiënter kunnen plaatsvinden door toepassing van Blockchain-technologie.

  Toon:

  De aanleiding voor dit project is de constatering dat bedrijven in deze keten voor een deel vrij traditioneel werken. Er zijn veel administratieve handelingen binnen de keten, waarbij weinig standaardisatie lijkt te bestaan.  Er is sprake van stevige concurrentie, toenemende margedruk en een beperkte mate van bereidheid tot verdergaande samenwerking.

  De opkomst van Blockchain technologie kan mogelijk een bijdrage leveren aan het oplossen van een aantal knelpunten.  Deze technologie kan mogelijk bijdragen aan meer transparantie binnen de keten.

  Het is van belang om de mogelijkheden van Blockchain te onderzoeken in deze bedrijfsomgeving.  Er zijn verwachtingen dat Blockchain grote veranderingen kan brengen in leveranciersketens.  In dit project wordt dit getoetst op de bevoorrading van zeeschepen.