Menu
  English

  Rechten en plichten ondernemers

  Voor ondernemers die deelnemen aan EARLY STATUS onderzoeksproject

  Het is belangrijk dat wij jou wijzen op jouw rechten en plichten bij deelname aan dit onderzoek. Lees de onderstaande informatie daarom zorgvuldig door:

  • Je neemt deel aan praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek. Het doel van dit onderzoek is een scan voor kleinbedrijven te testen op validiteit. Deze scan is gebaseerd op literatuuronderzoek. Door het uitzetten van de scan onder kleinbedrijven en het bespreken van de resultaten met enkele kleinbedrijven willen we achterhalen of de scan de juiste aandachtspunten levert. Dit onderzoek wordt gefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). Als je meer informatie wilt, nu of in de toekomst, dan kan je je wenden tot de projectleider van Early STATUS Dr. Arie de Wild, via: a.f.de.wild@hr.nl of 06-25206542.

  • Deelname is vrijwillig. Jouw gegevens mogen alleen voor ons onderzoek verzameld worden als je hier toestemming voor geeft. Je kunt je altijd bedenken en op ieder gewenst moment stoppen — ook tijdens en na afloop van het onderzoek. Je hoeft niet te zeggen waarom je niet wilt meedoen. Wanneer je besluit niet meer mee te doen met het onderzoek, dan mogen wij nog wel de verzamelde gegevens voor het onderzoek gebruiken tenzij je daar bezwaar tegen maakt. Je hebt na het intrekken van jouw toestemming het recht om ook al jouw data te laten verwijderen. Neem hiervoor contact op met ons kantoor via het emailadres waarop je de scan hebt ontvangen. Je kunt jouw overige privacyrechten vinden op de website de Hogeschool Rotterdam in haar Privacy Statement. Voor vragen over jouw rechten kun je terecht bij privacy@hr.nl.

  • De scan bevat bedrijfsgevoelige informatie, die wij normaliter niet zou hebben of krijgen. Wij zullen daar zeer zorgvuldig mee omgaan. Jouw antwoorden op de stellingen worden gepseudonimiseerd gedeeld met Hogeschool Rotterdam voor hun onderzoek naar de validiteit van de scan. Gepseudonimiseerde data bevat in plaats van persoons- en bedrijfsgegevens per bedrijf een identificatienummer waarvan alleen het accountantskantoor weet op welk bedrijf dit nummer betrekking heeft. Dit betekent dat wij geen persoonsgegevens, bedrijfsnamen en emailadressen met de hogeschool delen. Jouw persoonsgegevens worden alleen door ons accountantskantoor ingezien en niet door derden, tenzij je daar uitdrukkelijk toestemming toe verleent. Als jouw onderzoeksresultaten worden gebruikt in wetenschappelijke publicaties, of op een andere manier openbaar worden gemaakt, dan zal dit volledig geanonimiseerd gebeuren, tenzij jij uitdrukkelijk toestemming voor openbaarmaking verleent.

  • Jouw antwoorden op de stellingen in de scan worden bewaard in de beveiligde data-opslag van ons accountantskantoor. De gepseudonimiseerde antwoorden worden tien jaar na afronding van het onderzoek bewaard in de beveiligde data-opslag van Hogeschool Rotterdam en zijn alleen toegankelijk voor het Early STATUS onderzoeksteam.

  • Heb je een klacht of een vraag over de verwerking van persoonsgegevens, dan kun je terecht bij de functionaris voor gegevensbescherming van Hogeschool Rotterdam (functionarisgegevensbescherming@hr.nl). Deze kan je ook helpen bij het uitoefenen van de rechten die je onder de AVG hebt. Verder wijzen we je erop dat je het recht hebt om daarna een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als je vindt dat wij jouw klacht of recht niet goed in behandeling hebben genomen (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).