Menu English

Resultaten van groot actieonderzoek direct bij studenten Social Work

27 maart 2024

Sinds september 2023 is dr. Roos de Wildt lector Effectief beschermen van kinderen in onveilige gezinnen bij Kenniscentrum Talentontwikkeling. Zij combineert deze rol met haar baan als senior onderzoeker naar o.a. huiselijk- en seksueel geweld bij onderzoeksinstituut Verwey-Jonker. Daar coördineert zij een groot actieonderzoek, waarin het ministerie van Justitie en Veiligheid samenwerkt met de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) en Hogeschool Rotterdam. Om de resultaten terecht te laten komen op de plek waar ze het meest effect hebben, namelijk bij de toekomstige professionals, zoekt Roos aansluiting bij het Instituut voor Sociale Opleidingen.

“Het onderzoek waar we gezamenlijk aan werken en waar ook de leerstoel van hoogleraar Majone Steketee van de EUR aan gekoppeld is, richt zich op de proeftuinen Toekomstscenario kind en gezinsbescherming. Dit toekomstscenario is gericht op een meer eenvoudige, systeemgerichte aanpak, waarbij gezinnen centraal staan en elk gezinslid betrokken wordt”, legt Roos uit. Bij deze aanpak zijn er minder professionals betrokken bij gezinnen die hulp nodig hebben en zijn de werkzaamheden van de professionals minder afgebakend. Zij schakelen achter de schermen met een regionaal veiligheidsteam, een team van professionals met expertise en bevoegdheden op het gebied van veiligheid in de thuissituatie. Samen maken zij een plan en stellen prioriteiten. Roos benadrukt het belang hiervan: “Ik heb wel eens meegemaakt dat er een professional bij een gezin over de vloer kwam en alleen de vader hielp met zijn verslaving, maar geen actie ondernam op de kinderen die verwaarloosd werden.” Met dit ‘nieuwe werken’ wordt momenteel geoefend in elf proeftuinen door heel Nederland. In zo’n proeftuin werken verschillende organisaties samen, waaronder gecertificeerde instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis en zorgaanbieders. Tussentijds delen Roos en het team van onderzoekers de onderzoeksresultaten met professionals van de proeftuinen, onder andere via leersessies,  zowel binnen als tussen de proeftuinen. Zo kunnen proeftuinen van elkaar en het onderzoek leren en direct handelen op aanpakken  die wel en niet werken, wat een van de kenmerken is van een actieonderzoek.

"Het is belangrijk dat professionals buiten de protocollen om kunnen handelen."

Dr. Roos de Wildt Lector Effectief beschermen van kinderen in onveilige gezinnen

Kennisborging in het onderwijs
“We zijn nog aan het bekijken hoe we de kennis uit het onderzoek het beste kunnen borgen in het onderwijs. Bij het nieuwe werken hoort ook het durven handelen buiten de protocollen om. Zo hoorde ik een keer over een professional die wekelijks een frappuccino bij de McDonald’s ging drinken met een meisje, waardoor ze goed contact met haar kon maken en haar het gevoel gaf dat ze gehoord werd. Deze vrouw was gepokt en gemazeld en durfde te handelen naar wat volgens haar nodig was, maar hoe breng je dit over aan studenten? Over dit onderwerp ben ik in gesprek met onder andere Corstin Dietrich, die het onderwerp ethische reflectie aan het inbedden is in het curriculum”, vertelt Roos. Daarnaast voert ze gesprekken met Patrick Pronk, de nieuwe hoofddocent veiligheid die de minor Geweld gaat herzien en met Kitt Bosman, coördinator bij de master Pedagogiek. Roos verduidelijkt: “Ik wil niet in één keer zeggen ‘zo gaan we het doen’, maar juist goed aanhaken bij wat er al gebeurt op de hogeschool.”

De kennis die voortkomt uit het onderzoek wordt ook gedeeld in webinars, die Roos vijf keer per jaar organiseert. De webinars betreffen altijd professioneel vakmanschap en gaan over onderwerpen die leven in het veld. De volgende editie vindt plaats op 18 juni en gaat over de afstemming justitie en zorg bij huiselijk geweld.  Roos: “Studenten kunnen vragen stellen die de professionals aan het denken zetten, waardoor er dialoog op gang kan komen.”