Menu English

Drs. Kirsten Heetkamp

Oud-medewerker

In 2007 studeerde Kirsten Heetkamp af als Verloskundige aan de Stichting Rotterdamse Opleiding voor Verloskundigen (VAR). In 2009 rondde zij haar masteropleiding Evidence Based Midwifery aan de UvA/AMC in Amsterdam af. Na het behalen van haar master wilde Kirsten haar verworven kennis in de praktijk brengen en tevens haar kennis met betrekking tot het doen van onderzoek vergroten. Deze mogelijkheid werd haar geboden via Kenniscentrum Zorginnovatie.

Ook werkt Kirsten als praktiserend verloskundige in haar eigen eerstelijns verloskundigenpraktijk in Den Haag. De opgedane kennis tijdens het onderzoek kan zij daardoor direct in de praktijk toepassen.

Promotieonderzoek

Het doel van het promotieonderzoek Vroeg begonnen, veel gewonnen is het analyseren van belemmerende en stimulerende factoren, die van invloed zijn op de termijn waarop zwangere vrouwen zich melden bij de verloskundige hulpverlener voor hun eerste prenatale controle (intake). Met het onderzoek kan in kaart worden gebracht welke groepen zwangere vrouwen zich te laat (na twaalf weken zwangerschap) melden bij de verloskundige hulpverlener. Ook wordt nagegaan wat de visie is van zwangere vrouwen ten aanzien van de prenatale zorg. Tevens wordt geanalyseerd wat het effect is van een late eerste prenatale controle op de uitkomst van de zwangerschap voor zowel moeder als kind. Om het doel te kunnen behalen zijn de volgende hoofdvraag en deelvragen opgesteld:

Hoofdvraag: Welke belemmerende en stimulerende factoren hebben invloed op het moment van de eerste prenatale controle.

Deelvragen:

  1. Welke patiëntgebonden factoren zijn van invloed op het tijdstip van de eerste controle bij de verloskundige hulpverlener?
  2. Welke factoren, gerelateerd aan het systeem van de hulpverlening, zijn van invloed op het tijdstip van de eerste controle bij de verloskundige hulpverlener?
  3. Is er verschil tussen patiëntgebonden en systeem gebonden factoren ten opzichte van het tijdstip waarop de zwangere voor de eerste controle komt?
  4. Wat is het effect van een late prenatale controle op de zwangerschapsuitkomst van het kind?
  5. Wat is het effect van een late prenatale controle op de zwangerschapsuitkomst van de moeder?

Het promotieonderzoek maakt onderdeel uit van het Rotterdamse project 'Klaar voor een Kind'. Dit project is een samenwerking tussen het Erasmus MC en de GGD Rotterdam. Het promotieonderzoek loopt na de uitdiensttreding van Kirsten door.

Project(en)

Van Drs. Kirsten Heetkamp