Menu Zoeken English

Liesbeth de Wit

Oud-medewerker

Liesbeth de Wit werkte als onderzoeker bij Kenniscentrum Zorginnovatie op het project ZIN-samen, dat ging over zinvolle samenwerking tussen geestelijk verzorgers en vrijwilligers die vijftigplussers en mensen in hun laatste levensfase en hun naasten in de thuissituatie begeleiden met hun levensvragen.

In haar rol als onderzoeker in het actieonderzoek bracht Liesbeth haar kennis en ervaring in op het gebied van participatief actieonderzoek, kwalitatieve onderzoeksmethoden. Liesbeth was met het project ZIN-samen van ZonMw betrokken bij het lectoraat Persoonsgerichte (Palliatieve) Zorg van Marieke Groot.

Achtergrond
Liesbeth heeft een HBO-opleiding Handel en Voeding in Delft afgerond in 2001 en een WO-opleiding Voeding en Gezondheid in Wageningen in 2007. Vervolgens heeft zij (met name) diverse onderzoeksfuncties gehad in twee Europese projecten en aan verschillende Universiteiten, te weten Wageningen Universiteit, University of Surrey (UK) en Rijksuniversiteit Groningen. Liesbeth heeft zich hier gericht op het verkleinen van gezondheidsverschillen in de Nederlandse en Europese context, op de thema’s voedingsaanbevelingen voor kwetsbare groepen mensen en gezondheidsvaardigheden voor ouderen. Op deze onderwerpen heeft zij met name kwalitatief onderzoek gedaan, waaronder interviews en focusgroepdiscussies en heeft zij zich bedreven in participatief actie onderzoek. Ook heeft zij in de rol van projectmedewerker diverse projectgroepen begeleid in gezamenlijk onderzoek. Op het gebied van participatief actieonderzoek heeft Liesbeth diverse workshops en cursussen gevolgd. Ook heeft zij participatief actieonderzoek uitgevoerd. Dit deed zij in het kader van de decentralisaties in de zorg, over de vraag hoe bewoners uit diverse regio’s in Noordoost Groningen konden participeren in de transities van het zorglandschap. Liesbeth heeft dit actieonderzoek uitgevoerd samen met patiënten belangenorganisatie Zorgbelang, gemeentes, zorgaanbieders en bewoners uit de regio’s. 

Promotieonderzoek
Aan de Rijksuniversiteit Groningen is Liesbeth in 2012 haar promotieonderzoek gestart over de beleving van ouderen met betrekking tot gezondheidsvaardigheden. In dit kader heeft zij twee hoofdstukken geschreven en gepubliceerd. Uit het onderzoek dat zij gedaan heeft komt naar voren dat de individuele, sociale, culturele en fysieke context van ouderen een grote rol speelt in het gebruik van gezondheidsvaardigheden.

 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen