Menu Zoeken English

Jeanneke van der List

Jeanneke is sinds 1 mei 2020 betrokken bij het Lectoraat Person and Family Centered (Palliative) Care. Hier gaat ze zich het komend jaar met Marieke Groot richten op de zorgethische aspecten welke van belang zijn voor verpleegkundigen tijdens hun opleiding en in hun verdere loopbaan. Jeanneke is naast onderzoeker ook docent bij de HBO Verpleegkunde. Hier zijn haar aandachtsvelden: zorgethiek, kwetsbaarheid, ouderenzorg en geneeskunde. Ze maakt deel uit van de werkgroep Internationalisering met als aandachtsgebied ‘palliatieve zorg’ en ze onderhoud contacten met zorginstellingen in Frankrijk (o.a. Montpellier). Ook is ze instellingsdocent bij Argos Zorggroep. Jeanneke zal vanaf september 2020 betrokken zijn bij de minor Wijkverpleegkundige in de Gezonde Wijk (VT) met als aandachtsgebied ‘palliatieve zorg’.

Achtergrond
Jeanneke is een verpleegkundige met een zeer brede werkervaring. Na de opleiding verpleegkunde heeft ze een specialisatie IC/CC afgerond waarna ze in Frankrijk en Duitsland is gaan werken. Ze heeft een tropencursus gevolgd (Bazel, Zwitserland) en een Gerontologiediploma behaald aan de universiteit in Straatsburg (Frankrijk). Haar werkervaring heeft zich, naast een ruime IC-ervaring, verder uitgebreid naar o.a. de ouderenzorg en de wijkzorg in verschillende regio's in Nederland, Frankrijk en Duitsland.( zoals Baden-Baden, Strasbourg, de Elzas en de Franse Pyreneeën). Terug in Nederland heeft ze de Master Advanced Nursing Practice (HR) afgerond en de opleiding Ethiek in de zorgsector gevolgd (Nijmegen).

Sinds 2008 werkt ze bij Argos Zorggroep. Ze maakt hier sinds 2010 als verpleegkundig specialist deel uit van de behandeldienst en is medeoprichter van de Commissie Ethiek.
Sinds 2018 combineert ze de functie van verpleegkundig specialist met docentschap bij de opleiding HBO-verpleegkunde.

Dit jaar (1 mei 2020) heeft ze de overstap gemaakt naar de Hogeschool Rotterdam en combineert ze de functie van kerndocent verpleegkunde met onderzoeker bij het Kennis Centrum ZorgInnovatie. Ze blijft hiernaast lid van de commissie Ethiek en de werkgroep Palliatieve Zorg bij Argos Zorggroep om hiermee nauw betrokken te blijven bij de praktijk. Verder is ze lid van de casuïstiekgroep van het Regionaal Netwerk Palliatieve Zorg Nieuwe Waterweg Noord.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen