Menu Zoeken English

Dr. Sanneke de la Rie

Onderzoeker

Sanneke de la Rie doet een promotieonderzoek dat zich richt op effecten van gezinsprogramma’s en de rol van implementatiekwaliteit.

Sanneke studeerde Algemene Sociale Wetenschappen en Sociologie (cum laude) aan de Universiteit Utrecht en deed voor haar afstuderen onderzoek naar leiderschapsstijlen van managers die een cultureel divers personeelsbestand aansturen.

Sinds 2010 is zij als onderzoeker werkzaam bij Kenniscentrum Talentontwikkeling en als docent bij het Instituut voor Sociale Opleidingen. Zij deed o.a. onderzoek naar ouderbetrokkenheid, voortijdig schoolverlaten, en vakantiescholen. Daarnaast verzorgt zij onderwijs op het gebied van onderzoeksvaardigheden voor studenten  en deed zij afstudeerbegeleiding bij Sociaal Pedagogische Hulpverlening.

Promotieonderzoek

Binnen haar promotieonderzoek richt Sanneke zich op effecten van gezinsprogramma's en de rol van implementatiekwaliteit. Met gezinsprogramma’s wordt geprobeerd via het stimuleren van het geletterde gezinsklimaat (bijvoorbeeld door samen boekjes te lezen) de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren. Zijn ouders voldoende in staat om programma-strategieën toe te passen, en leidt dit ook tot verbeterde taalontwikkeling bij kinderen? Kunnen ouders geleerde vaardigheden na afloop van het programma nog steeds toepassen in hun dagelijks leven? In het bijzonder evalueert Sanneke het programma VVE Thuis voor kleuters, ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut.

Project(en)

Van Dr. Sanneke de la Rie

Publicatie(s)

Van Dr. Sanneke de la Rie

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen