Menu English

Hashi, Amina

Oud-medewerker

Amina Hashi is Master student Onderwijswetenschappen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Momenteel bevindt zij zich in haar afstudeerperiode en loopt zij een onderzoeksstage bij het Instituut voor Lerarenopleidingen en het Kenniscentrum Talentontwikkeling bij Hogeschool Rotterdam. Hiervoor doet zij onderzoek naar de percepties en ervaringen van studenten met betrekking tot de doorstroom mbo-hbo. Haar onderzoek wordt gedaan in het kader van het Social Lab: ''Doorstroom mbo-hbo'' en georganiseerd door de Kenniswerkplaats Rotterdam om het studiesucces van hbo'ers met een mbo-vooropleiding te verbeteren.