Menu
  English

  Serge Feldmann

  Beleidsadviseur studentenwelzijn

  Serge Feldmann is sinds 2011 actief als Studentendecaan en als beleidsontwikkelaar studentenwelzijn. In deze laatste hoedanigheid is hij coördinator van het Kennisnetwerk Studentenwelzijn van de Hogeschool van waaruit kennis en best practices met betrekking tot Studentenwelzijn verzameld, geordend en beschikbaar gemaakt worden en onderzoek wordt gedaan zoals een jaarlijkse Studentenwelzijnsmonitor. Daarnaast wordt vanuit het kennisnetwerk advies gegeven en worden events georganiseerd rondom studentenwelzijn. Ook ontwikkelt en geeft Serge trainingen en workshops. In de rol van studentendecaan spreekt hij studenten die om uiteenlopende redenen problemen ervaren op persoonlijk, mentaal en praktische gebieden en die de studie en de voortgang belemmeren. Studievaardigheden zijn hierbij regelmatig onderwerp van gesprek. Serge schrijft hij Blogs voor Profielen in het verlengde van welzijn.

  Na een eerste carrière in de wereld van het theater als acteur en regisseur, studeerde Serge HRM en volgde diverse trainingen opleiding tot trainer en coach in de vorm van onder andere NLP, ACT, Mindfulness en Oplossingsgericht. Na mijn periode in het theater, werkte hij voornamelijk in de commerciële sector voor onder andere een organisatieadviesbureau in de rol van trainer, coach en  interim manager. Aansluitend werkte ik voor een re-integratie en outplacement organisatie met als opdrachtgever vooral gemeenten, UWV en het bedrijfsleven. Sinds 2011 werkt Serge voor Hogeschool Rotterdam.

  Incidenteel is Serge betrokken als acteur bij trainingen en assessments. Daarnaast geeft hij mindfulness- en compassietrainingen.