Menu English

Marius Kingma

Lerarenopleider

Marius Kingma is sinds 2019 als lerarenopleider onderwijskunde betrokken bij het talencluster van de tweedegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam. Daarvoor was hij kerndocent bij de Master Leren en Innoveren en sinds 2021 is Marius betrokken bij het lectoraat Pedagogische professionaliteit van leraren van lector Carlos van Kan. Hij is als ontwikkelaar betrokken bij het Senior Fellow Comenius project ‘Pedagogische professionaliteit van leraren’ van Rajae El Himer. Daarnaast loopt vanuit zijn initiatief het experiment ‘Voetenwerk’ bij de WERKplaats Inclusieve Pedagogiek en Didactiek. In dat experiment doet Marius verkennend onderzoek naar het fysieke aspect van het leraarschap bij leraren in opleiding.

Marius heeft kunstgeschiedenis en onderwijskunde (cum laude) gestudeerd en volgt op het moment een masteropleiding cultuurwetenschappen. Hij is zijn onderwijscarrière begonnen als junior onderzoeker bij Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en heeft ervaring met onderwijskundig beleid bij Universiteit Utrecht. Sinds 2013 was Marius tevens lerarenopleider bij ArtEZ hogeschool voor de kunsten en bij de eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen van Hogeschool Utrecht. Vanuit zijn studie heeft hij een blijvende interesse in dialogen over duurzaam onderwijs, onderzoek naar de persoon en het lichaam van de leraar en innovatieve praktijken van transformatief leren en emergent lesgeven.

Project(en)

Van Marius Kingma