Menu English

Henrike Meijboom

Docent-onderzoeker

Henrike Meijboom is docent en toetsdeskundige bij de opleiding Facility Management (FM) binnen het Instituut voor de Gebouwde Omgeving (IGO). In haar rol als FM-docent houdt Henrike zich vooral bezig met het begeleiden van afstudeerstudenten en examinering. Verder is zij als toetsdeskundige werkzaam binnen de projecten: deeltijdopleiding Bachelor Build Environment (BBE) en IGO-Casco opgavegericht onderwijs. Binnen het lectoraat Integrale Curriculumontwikkeling is Henrike docent-onderzoeker op het onderwerp feedbackprocessen. Daarnaast houdt zij zich binnen het lectoraat bezig met curriculumanalyses.

Opleiding

Henrike heeft de master Beleid, Communicatie & Organisatie (BCO) afgerond. Bij BCO staan de organisatie en haar omgeving centraal. Tijdens deze studie heeft Henrike diverse onderzoeken gedaan gericht op cultuur, betrokkenheid, tevredenheid, participatie, leiderschapsstijl en communicatie binnen organisaties/teams. Henrike heeft BCO afgerond met een onderzoek over het effect van vertrouwen en identificatie op prestaties binnen onderwijsteams (PO).

Na haar afstuderen heeft Henrike bij diverse werkgevers en nevenfuncties kennis en ervaring op het gebied van FM en HR opgedaan, waarmee zij beoogt een bijdrage te leveren aan het onderwijs en curriculum van de FM-opleiding.

Ruim 7 jaar geleden heeft Henrike als zij-instromer de overstap gemaakt naar het docentschap. Door het geven, (her)ontwikkelen en coördineren van modules (kennisgericht, praktijkgericht en studentgericht) als hospitality management, psychologie & sociologie, human resource management, projecten, managementstage, Studieloopbaan Coaching, en toetsing heeft zij ruime ervaring met het docentschap opgedaan. De BDB/BKE-scholing heeft haar interesse in toetsing aangewakkerd, welke samen met de master Toetsdeskundige (MTD) haar ervaring op toetsingsgebied heeft verstevigd en verrijkt. Ook de rol van toetscommissielid binnen de FM-opleiding en IGO heeft hieraan bijgedragen.

De MTD is een studie die specifiek op toetsbekwaamheid is gericht met als doel de kwaliteit van toetsen en beoordelen in alle onderwijssectoren te innoveren en bevorderen leidend tot betere beslissingen over onderwijsdeelnemers, -programma’s en -beleid. Henrike heeft de MTD afgerond met een onderzoek naar feedbackgeletterdheid van FM-studenten.

Onderzoek

In collegejaar 20/21 heeft Henrike onderzoek gedaan naar hoe de FM-opleiding kan bijdragen aan de feedbackgeletterdheid van FM-studenten uit de studiejaren 1-4 ten behoeve van de afronding van de MTD. De hbo-opleiding FM leidt studenten op tot zelfbewuste FM-professionals en is onderdeel van IGO, die zich verbindt aan vraagstukken rond duurzame ontwikkeling van grootstedelijke deltagebieden. FM telt, ten tijde van het onderzoek, in totaal 371 studenten en 23 docenten.

Uit de resultaten blijkt dat de perceptie van studenten en docenten inzake de huidige mate van feedbackgeletterdheid van studenten redelijk op één lijn liggen en dat de verschillen vooral liggen in het waarderen en kunnen doorgronden van feedback. Tussen docenten blijkt er bovendien geen eensgezindheid over het doel van feedback en de manier waarop feedback wordt gegeven. Hierdoor is er een kloof tussen de behoeften van FM-studenten en is begrip/kennis van FM-docenten inzake feedback beperkt.