Menu
  English

  Lex Freund

  Strategisch adviseur

  Lex werkt als strategisch adviseur bij de dienst Administratie, Informatievoorziening en Control (AIC). Daarbij richt hij zich met name op informatievraagstukken en data science. Daarnaast voert Lex promotieonderzoek uit naar de mogelijkheden studentbinding te monitoren en stimuleren met behulp van learning analytics.

  Lex heeft kwantitatieve bedrijfseconomie gestudeerd aan de Erasmus Universiteit, verschillende functies vervuld in het bedrijfsleven en ook ca. 15 jaar als zelfstandig consultant geopereerd op gebied van performance management en business intelligence. Sinds 2009 werkt Lex voor Hogeschool Rotterdam. Hij heeft in een managementpositie bijgedragen aan de ontwikkeling van oplossingen voor het leveren van managementinformatie, waaronder student analytics. 

  Promotieonderzoek
  Het promotieonderzoek van Lex heeft tot doel inzicht te geven in de wijze waarop learning analytics mogelijkheden biedt om studentbinding (zowel gedragsmatig, sociaal als cognitief) te monitoren en op basis daarvan interventies te plegen. In het kader hiervan wordt in 2023 ook een praktijkexperiment uitgevoerd. Daarbij wordt samengewerkt met een drietal opleidingen binnen de hogeschool. Studievaardigheden vormen onderdeel van de cognitieve binding van studenten.