Menu
  English

  Cemile Arioz-Tumkaya

  Docent-onderzoeker

  Cemile houdt zich vanuit haar rol als docent-onderzoeker bezig met Studievaardighedenlijst voor Studiesucces (SRL). De studievaardighedenlijst wordt ieder jaar op verschillende opleidingen binnen Hogeschool Rotterdam ingezet met als doel studiesucces van studenten te verhogen. De thema’s die zij o.a. belangrijk vindt zijn: metacognitieve vaardigheden, sociale en persoonlijke identiteit, sense of belonging, inclusiviteit, zelfregulerend leren, curriculumontwikkeling en didactisch coachen. Daarnaast werkt Cemile als Kerndocent bij de Rotterdam Academy binnen Sociaal Domein en is ook lid van de toetscommissie.

  “Compassie tonen, veiligheid en steun bieden kan het verschil maken’’.

  Cemile Arioz-Tumkaya

  Na het afronden van de 2e graads Lerarenopleiding Maatschappijleer heeft Cemile een aantal jaar op het voortgezet onderwijs les gegeven, waarna ze de studie Sociologie volgde aan de Erasmus Universiteit, met als aandachtsgebied Grootstedelijke Vraagstukken en Beleid. Daarna heeft ze 1e  graads Universitaire Lerarenopleiding Maatschappijwetenschappen aan de Leidse Universiteit afgerond. Cemile werkt sinds 1997 in het onderwijs als docent en coach (voortgezet- middelbaar en hoger onderwijs). Vanaf 2017 is ze als kerndocent betrokken bij de opleidingen van Associate degree Sociaal Domein en vervult een aantal neventaken, zoals modulehouder, toetscommissielid en begeleider van zowel de studenten als nieuw aangestelde docenten. 

  Opleiding
  Cemile heeft in 1998 haar bachelor 2e graads Lerarenopleiding Maatschappijleer aan de Hogeschool afgerond. Verder heeft ze Sociologie aan de Erasmus Universiteit en 1e graads Universitaire Lerarenopleiding Maatschappijwetenschappen aan de Leidse Universiteit afgerond.
  Voor haar Sociologie master deed zij onderzoek naar de ‘’Ouderbetrokkenheid van de ouders op het basisonderwijs’’ en voor haar master of Art heeft ze onderzoek gedaan naar “Het leereffect van passieve en actieve werkvormen bij de bovenbouw vwo-leerlingen”.
   

  Zelfregulerend leren
  Cemile is in Silahtar (Turkije) geboren en als 20 dagen oud baby met haar moeder naar Rotterdam verhuisd en is in Rotterdam opgegroeid. Tijdens haar jeugd heeft zij zelf ervaren dat metacognitieve vaardigheden een cruciale rol spelen in de studieloopbaan en professionele carrière van een persoon. Er werd niet door alle docenten aandacht gegeven aan de metacognitieve vaardigheden van kinderen, de bewustwording bij de docenten over de ontwikkeling van deze vaardigheden is met de jaren gegroeid. Met de kennis van vandaag weten we dat zelfregulerend leren niet vanzelf gaat. Door interventie met de studievaardigheden lijst is haar doel om deze vaardigheden zoveel mogelijk bij studenten te verhogen zodat ze meer studiesucces ervaren.