Menu Zoeken English

Anne Frederiks

Docent-onderzoeker

Als docent-onderzoeker is Anne Frederiks, naast haar functie als kerndocent Social Work aan de Hogeschool Rotterdam, verbonden aan de Werkplaats Sociaal Domein. Hierbinnen is zij lid van één van de drie werkteams, namelijk het werkteam ‘Gezond-sociaal’, waarin de verbinding tussen het zorgdomein en het sociaal domein centraal staat. Samenwerking tussen beide domeinen is van groot belang, zowel voor de cliënt/patiënt als voor de professionals. Met elkaar willen we de beste zorg leveren voor onze cliënten, om met z’n allen deel te kunnen nemen aan onze steeds complexere maatschappij. Als docent-onderzoeker ligt er voor haar een belangrijke taak in het verstevigen van verbinding en samenwerking tussen de werkplaats en het onderwijs. Binnen de werkplaats werken twee hogescholen, beleidsfunctionarissen en uitvoerend professionals samen om met elkaar de ingewikkelde vraagstukken binnen onze maatschappij te bespreken en aan te pakken. En hierbij willen zij de studenten, als aankomend professionals, graag betrekken. Om te kunnen leren van en met elkaar.

Achtergrond

Carrière

In 2009 heeft Anne de master Klinische Psychologie afgerond aan de Universiteit van Leiden, waarna zij als psycholoog aan de slag is gegaan in PI (penitentiaire inrichting) Zoetermeer en in haar eigen praktijk (tweedelijnszorg).

Daarna heeft zij als projectleider gewerkt binnen de informele zorg, waar zij zich hard heeft gemaakt voor de samenwerking tussen formele en informele zorg.

In 2016 heeft zij de overstap gemaakt naar Perspectief Herstelbemiddeling, waar zij als beleidsmedewerker heeft gewerkt in het vormgeven van bemiddelingen tussen slachtoffers en daders en waarbij zij o.a. verantwoordelijk was voor de opleiding en scholing van de bemiddelaars die dit werk uitvoerde.

In 2019 is zij begonnen als docent aan Hogeschool Rotterdam, binnen jaar 3 en 4 van de opleiding Social Work. Hierbij werkt zij voornamelijk binnen het profiel Zorg-GGZ, is zij docent binnen de leerwerkgemeenschap PI en DCR (detentiecentrum Rotterdam), begeleidt zij studenten tijdens hun afstudeeronderzoek en geeft zij les in de minoren ‘Agoog in de GGZ' en ‘Werken in Gedwongen Kader’.

Naast haar werkzaamheden voor de hogeschool en de Werkplaats Sociaal Domein is Anne verbonden aan de medezeggenschapsraad van de basisschool van haar kinderen en het overkoepelende bestuur hiervan.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen