Menu
  English

  Desiree Meurs

  Onderzoeker

  Desiree Meurs MSc (1988) is sinds 2013 onderzoeker bij het Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam. In de afgelopen jaren heeft zij ruime ervaring opgedaan als docent en onderzoeker in verschillende disciplines bij Hogeschool Rotterdam. Desiree studeerde Sociologie (specialisatie Arbeid en Organisatie) aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam (cum laude).

  Meer informatie

  Desiree Meurs

  Over de lector

  Momenteel doet Desiree in haar promotietraject onderzoek naar welke soft controls en bijbehorende interventies voor het midden- en kleinbedrijf nodig zijn om de performance te vergroten. Met haar promotieonderzoek is zij verbonden aan de faculteit Psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het promotieonderzoek is voortgekomen uit het Raak-mkb project ‘het mkb met soft controls in control’ van het lectoraat Finance & Business Innovation waar zij als onderzoeker bij betrokken is geweest. Naast haar promotieonderzoek is Desiree betrokken bij onderzoek naar leervermogen en arbeidsmarktkrapte. Verder is zij in het verleden als docent betrokken geweest bij de community Marketing of Social Business (MOS) en als onderzoeker betrokken geweest bij onderzoek naar onder andere Social Return en Smart Industry.

  Achtergrond

  Desiree Meurs MSc (1988) is sinds 2013 onderzoeker bij het Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam. In de afgelopen jaren heeft zij ruime ervaring opgedaan als docent en onderzoeker in verschillende disciplines bij Hogeschool Rotterdam. Desiree studeerde Sociologie (specialisatie Arbeid en Organisatie) aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam (cum laude).

  Verder is zij in het verleden als docent betrokken geweest bij de community Marketing of Social Business (MOS) en als onderzoeker betrokken geweest bij onderzoek naar onder andere Social Return en Smart Industry. Desiree was tussen 2017 en 2021 actief in de medezeggenschapsraad van de kenniscentra (IOK) en door de jaren heen heeft zij bijgedragen aan verschillende praktijkgerichte en (internationale) wetenschappelijke publicaties.

   

  Onderzoeker

  Promotieonderzoek: Het mkb klaar voor de toekomst met soft controls

   

  Alhoewel veranderingen in bedrijven van alle tijden zijn, lijken deze elkaar het afgelopen decennium steeds sneller op te volgen. Grenzen tussen landen vervagen, machine learning technologie rukt op en de levenscyclus van producten wordt korter. Passende control systemen voor het mkb zijn onontbeerlijk om in deze roerige tijd de gestelde performance doelstellingen te kunnen halen. In management control kan de nadruk liggen op een harde benadering (denk aan procedurevoorschriften en gedragscodes) en/of een zachte benadering (denk aan duidelijkheid over doelen en ontwikkelingsmogelijkheden) voor het bepalen en realiseren van de strategische doelstellingen van de organisatie. Alleen de harde benadering geeft vaak niet het beoogde resultaat. Om de gewenste cultuur te creëren zijn aanvullend soft controls nodig. In het promotieonderzoek staan soft controls centraal.

  Het promotieonderzoek heeft als doel om door middel van verschillende onderzoeksmethoden inzicht te krijgen in de relatie tussen soft controls en performance. Op basis daarvan worden soft control interventies ontwikkeld die effectief zijn voor het mkb om de performance te vergroten. Om de effectiviteit van de interventies te vergroten zullen tevens de specifieke kenmerken van een onderneming in beschouwing worden genomen, bijvoorbeeld de gemiddelde leeftijd van werknemers, het  gemiddelde opleidingsniveau van werknemers, de bedrijfsomvang en de fase waarin een onderneming zich bevindt. Aan het einde van het promotieonderzoek wordt de effectiviteit van verschillende soft controls interventies getoetst.

  Docenten, studenten binnen het onderwijs en ondernemers in het mkb worden intensief betrokken bij het onderzoek.

  Verbinding met het onderwijs

  N.V.T. 

  “Mijn doel is om met mijn promotieonderzoek zo veel mogelijk docenten, studenten en ondernemers te inspireren om soft controls toe te passen”

  Desiree Meurs Onderzoeker

  Volg de onderzoeker

  Op social media