Menu English

Openbare les Annemarie Neeleman

16 mei 2024

Op donderdag 16 mei houdt Annemarie Neeleman haar openbare les 'Lerend leiderschap in de lerende school'. Voorafgaand aan de openbare les is er een bespiegelende inleiding en zijn er verschillende inspiratiesessies te volgen.

De samenleving verandert steeds sneller en, daarmee, ook de opdracht aan het onderwijs. Naast de ‘basisopdrachten’ kwalificatie, socialisatie en subjectwording – die in zichzelf al complex genoeg zijn – worden scholen geacht hun leerlingen mee te nemen in thema’s als kansengelijkheid, diversiteit & inclusie en veiligheid. En dat in een context van teruglopende basisvaardigheden en oplopende docent- en schoolleiderstekorten.

Annemarie bespreekt deze en andere uitdagingen van leiders – zowel formele leiders als teacher leaders – in de ontwikkeling van scholen naar lerende organisaties. Met het verhogen van de leeropbrengsten van leerlingen als uiteindelijk doel.

Voorafgaand aan de openbare les is er een bespiegelende inleiding door Lee Elliot Major, hoogleraar Social Mobility (Universiteit van Exeter) en zijn er verschillende inspiratiesessies te volgen.

Deze middag vindt plaats op het Zuider Gymnasium, Groene Hilledijk 493, Rotterdam.

Programma

13.30 uur Inloop gasten inspiratiemiddag
14.00 uur Welkom, inleiding en inspiratiesessies
15.30 uur Inloop gasten openbare les 
16.00 uur Openbare les
17.00 uur Borrel

 

Inspiratiesessies

een overzicht van de inhoud

Leden van de kenniskring van het lectoraat: Niek van den Bogert (lerarenopleider en onderzoeker, Hogeschool Rotterdam), Tamara Schoneveld (docent en mentor, Accent Praktijkonderwijs Capelle), Marlijn van der Sluis (beleidsadviseur onderwijs, Comenius College), Danny Weeda (directeur, Penta Bahûrim) 

Stap in deze inspiratiesessie binnen in de boeiende wereld van ‘de lerende onderwijsorganisatie'.  Een lerende organisatie streeft voortdurend naar verbetering en groei door middel van leren en ontwikkelen. In een lerende organisatie worden kennis en ervaring actief gedeeld en wordt er waarde gehecht aan het continu verkennen van nieuwe ideeën en benaderingen. Medewerkers worden aangemoedigd om te onderzoeken, te experimenteren, fouten te maken en hiervan te leren. Ontdek hoe je bewustwording en ontwikkeling rondom dit thema binnen jouw onderwijsteam een impuls kunt geven.

In deze interactieve inspiratiesessie nemen de leden van de kenniskring van het lectoraat Onderwijskundig leiderschap in lerende onderwijsorganisaties* je op enthousiaste wijze mee in de mogelijkheden van de vragenlijst 'De lerende onderwijsorganisatie'. Deze tool biedt niet alleen inzicht in de huidige status van jouw lerende team, afdeling of school, maar is tevens een waardevol gespreksmiddel en instrument om ontwikkeling op dit vlak zichtbaar te maken.

In kleine groepjes nodigen we je uit om in dialoog te gaan over de verschillende dimensies van de lerende onderwijsorganisatie. De leden van de kenniskring delen praktische handvatten en stimuleren interactie.

Sta open om te groeien als lerende onderwijsorganisatie en geef daarmee je team nieuwe impulsen. Schrijf je nu in voor deze inspiratiesessie en laat je verrassen door de mogelijkheden die lerende organisatie biedt.

Petra Poelmans, lector Motiverende leeromgevingen, Hogeschool Rotterdam

Mensen zijn van nature geneigd tot leren en ontwikkelen. Dat betekent echter niet dat we altijd even gemotiveerd zijn. Wat kan je, direct, doen wanneer je te maken hebt met een minder gemotiveerd team of groep leerlingen/studenten? Een leergroep binnen Hogeschool Rotterdam heeft zich over deze vraag gebogen. Resultaat is een tool die zowel inzicht geeft in relevante aspecten van motivatie als ook – en misschien wel vooral – stimuleert om na te denken over wat je kunt doen als de motivatie even wat minder is. Tijdens deze inspiratiesessie gaan we met de ontwikkelde tool aan de slag.

Lee Elliot Major, hoogleraar Social Mobility, Universiteit van Exeter

In zijn nieuwste boek Equity in Education betoogt Lee Elliot Major dat we de vooroordelen over en barrières van sociale klasse op scholen moeten bestrijden en hierbij alle mogelijke belemmeringen voor leren moeten adresseren. Dit houdt onder meer in dat er meer moet worden gedaan om de prestaties van de working classes te vieren, dat vooroordelen over en barrières van sociale klasse in de klas worden bestreden, en dat nutteloze labels zoals ‘achterstandsleerlingen’ worden vervangen. In deze inspiratiesessie deelt Lee praktische strategieën voor docenten en teacher leaders die kunnen helpen om een gelijk speelveld in het onderwijs te creëren.

Lee Elliot Major is de eerste hoogleraar Social Mobility van Groot-Brittannië, gevestigd aan de Universiteit van Exeter. Voorheen was hij Chief Executive van de Sutton Trust. Lee is een van de meest prominente stemmen in Britse debatten over kansengelijkheid in het onderwijs. Ook adviseert hij regeringen over dit thema en spreekt hij hierover in internationaal verband.

De voertaal in deze inspiratiesessie is Engels.

Suzanne van der Windt, mentor en vakdocent, Accent Praktijkonderwijs Capelle

Het vergroten en organiseren van eigenaarschap bij leerlingen en medewerkers is de kern van het onderwijs op Accent Praktijkonderwijs Capelle. De organisatiestructuur van de school is zo ingericht dat er van de medewerkers een hoge mate van eigenaarschap wordt gevraagd in het uitvoeren van zowel het primaire proces als de ontwikkeling van onderwijs. In ontwikkelteams, waarin elke medewerker naar eigen interesse plaatsneemt, ontwerpen collega’s samen de inhoud van het onderwijs binnen de thema’s gepersonaliseerd leren, zelfsturing en zelfregie en levensecht leren. Daar is geen blauwdruk voor; het is een lerend proces waarbij met elkaar ontdekt en ontwikkeld wordt. Door deze manier van werken is er binnen de school sprake van gedeeld leiderschap; eenieder is verantwoordelijk voor het geheel.

In de afgelopen vier jaar is er door de verschillende ontwikkelteams onder andere een nieuwe manier voor het coachen van leerlingen ontwikkeld, is er in het winkelcentrum nabij de school een echte winkel geopend en is in op school een deel van de productielijn van een groot lokaal bedrijf overgenomen.

Suzanne van der Windt is AVO-docent, mentor en vakdocent in Het Meesterwerk, de schoolwinkel van Accent Praktijkonderwijs Capelle. In deze inspiratiesessie vertelt zij hoe Het Meesterwerk tot stand is gekomen, welke obstakels het team onderweg tegen kwam, hoe zij daarmee zijn omgegaan en op welke manier Het Meesterwerk nog steeds in ontwikkeling is.

Deze inspiratiesessie wordt aangeboden door de CVO Academie.

Annemarie werd geïnterviewd door de rector van het Zuider Gymnasium, Linda Waals, over haar lectoraat en openbare les. Bekijk de video hieronder. 

Meer informatie

Je kunt je via deze link aanmelden voor deze bijeenkomst. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. 

Details

Datum Donderdag 16 mei 2024
Tijd 14.00 - 17.00 uur

Locatie

Zuider Gymnasium, Groene Hilledijk 493, Rotterdam

 

Dit lectoraat is een initiatief van CVO Rotterdam e.o. en Hogeschool Rotterdam.