Menu
Zoeken English

“De 19 masteropleidingen leren van elkaar hoe je onderzoek aanpakt”

Onderwijsmanager Annemarie van Efferink
17 mei 2019

Samen ontwikkelen, leren en ervaren. In acht open netwerken (WERKplaatsen) komen docenten, lectoren, medewerkers en leidinggeven uit alle delen van Hogeschool Rotterdam bij elkaar om invulling te geven aan thema’s die te maken hebben met inclusief en contextrijk onderwijs.

In een serie interviews vertellen collega’s over hun ervaringen in een van die open netwerken. In de vierde aflevering vertelt Annemarie van Efferink, onderwijsmanager van de Master Leren en Innoveren, over de WERKplaats Masteropleidingen. Doel van deze WERKplaats is verdere versterking van de kwaliteit van de huidige masteropleidingen en het verkennen van mogelijkheden voor het starten van nieuwe masters.

Mijlpalen

In 2018 is de nieuwe deeltijdmaster River Delta Development ontwikkeld en positief geaccrediteerd en zal vanaf 1 september 2019 starten. Hiermee komt het aantal masters van Hogeschool Rotterdam op negentien.
Met het tweejarige programma ‘Masters of More’ is intern en extern gewerkt aan grotere zichtbaarheid en bekendheid. In Ateliers van de WERKplaats Masteropleidingen worden zeven ontwikkelthema’s uitgewerkt. Het Atelier Didactiek & Inclusiviteit is samen met de WERKplaats Inclusieve Pedagogiek en Didactiek een actieonderzoek gestart om het onderwijs van master- en bachelordocenten te verrijken. Het Atelier Kennis maken & Onderzoek is gestart met een evaluatie van het onderzoek binnen alle masteropleidingen. Het doel hiervan is om de kwaliteit van het onderzoek en de opleidingen te versterken.

Annemarie, wat is je rol in de WERKplaats Masteropleidingen?
“Ik ben lang docent pedagogiek/onderwijskunde geweest, momenteel coördineer ik de propedeusefase van de pabo en ben daarnaast onderwijsmanager voor de Master Leren en Innoveren. Ik heb een ‘Atelier’ in de WERKplaats over professionalisering: mastercollega’s geven aan behoefte te hebben aan verdere professionalisering op didactiek en onderzoekaanpak”.

Waarom is dit belangrijk voor jouw werk?
“De negentien masteropleidingen zitten verspreid over de hogeschool. De WERKplaats biedt gelegenheid elkaar te ontmoeten en kennis en ervaringen uit te wisselen. Het is een gemiste kans om geen gebruik te maken van elkaars expertise, bijvoorbeeld over hoe je onderzoek aanpakt. Het netwerk levert mij contacten op en ‘good practices’ die me leren kritischer te zijn op mijn eigen werk.”

Wat heb je geleerd?
“Strategisch denken zowel op landelijk niveau als binnen de hogeschool. Hoe kunnen we als masters meer verbinden en zichtbaar zijn, ook op landelijk niveau?”

Wat ga je in 2019 doen met de opgedane kennis?
“We gaan de verbinding met de Kenniscentra versterken om onderzoekservaring uit de masters te laten landen in de bacheloropleidingen. Ook willen we ons meer laten horen in het Landelijk Platform Professionele Masters. Ik vind het heel goed dat het CvB geld vrijmaakt voor nieuwe initiatieven van onderop. Er zal weleens wat misgaan, maar ik hoop dat het een ‘speeltuin’ mag zijn en het enthousiasme niet ingeperkt wordt door verantwoordingsmechanismen.”

Meer informatie over de WERKplaatsen en Hogeschool Rotterdam

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen