Ga direct naar de content

Persberichten

Persberichten van Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam verstuurt persberichten aan media. Hieronder vind je deze persberichten.

 • Hogescholen in Delta-regio gaan vitaliteit en gezondheid in Zuid-Holland versterken

  Nieuws

  Vitale Delta, een nieuw consortium van de HR, Hogeschool Leiden, De Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland, heeft een subsidie toegekend gekregen vanuit SIA SPRONG. De komende acht jaar gaan ze samen met Medical Delta een praktijkgericht onderzoeksprogramma uitvoeren om de vitaliteit en gezondheid in Zuid-Holland te verbeteren.

 • HR tekent convenant Innovatie op de Zorgboulevard

  Nieuws

  Donderdag 12 oktober heeft Hogeschool Rotterdam het convenant ‘innovatie op de Zorgboulevard’ getekend. Dit convenant is een samenwerking in onderwijs en onderzoek tussen Aafje Zorghotel, Antes, Maasstad Ziekenhuis en Hogeschool Rotterdam (Kenniscentrum Zorginnovatie en het Instituut voor Gezondheidszorg).

 • Openbare les lector Next Strategy Arjen van Klink

  Nieuws

  Dr. Arjen van Klink, lector Next Strategy van Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam wil met zijn onderzoek een impuls geven aan het strategische denken en handelen van mkb-bedrijven. Hij houdt op 2 november zijn openbare les over dit onderwerp op locatie Kralingse Zoom van Hogeschool Rotterdam.

 • Bewegen naar gezondheid: het kan, het moet en het heeft effect

  Nieuws

  Hoe kan ervoor worden gezorgd dat mensen voldoende gaan bewegen en dit volhouden? Door goede afstemming tussen verschillende disciplines in de zorg, zegt lector Maarten Schmitt. Hij schetst in zijn openbare les op donderdag 28 september de verschillende kanten van gezond en ongezond beweeggedrag.

 • Mensen met hiv ervaren nog steeds stigma op de werkvloer

  Nieuws

  “Kan ik op mijn werk wel of niet open zijn over mijn hiv-status? Het is een groot dilemma waar veel mensen met hiv dagelijks mee worstelen”, concludeert Marlies Wagener in haar proefschrift.

 • Hogeschool Rotterdam benoemt Hang Le tot lector Labinnovatie en Point-of-Care Testing (POCT)

  Nieuws

  De focus van Le’s onderzoek bij Kenniscentrum Zorginnovatie ligt op het optimaal gebruiken van technologische vooruitgang in laboratoria om zo te komen tot efficiëntere diagnostiek.

 • Openbare les lector Samen Opleiden Mariëlle Theunissen

  Nieuws

  Mariëlle Theunissen, lector Samen Opleiden bij Hogeschool Rotterdam, onderzoekt hoe opleidingsscholen in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs samen met hogescholen aankomende docenten (nog) beter kunnen opleiden. Zij houdt op 22 juni over dit onderwerp een openbare les in de Rotterdam Science Tower.

 • Openbare les lector Studiesucces Ellen Klatter

  Nieuws

  Klatter houdt op 22 juni (13.30 uur, Rotterdam Science Tower) een openbare les over het belang van een stijging van studiesucces voor de stad Rotterdam. Want vanuit verschillende perspectieven is het lage percentage studiesucces zorgwekkend te noemen. Het is voor haar reden om onderzoek te gaan doen naar factoren die de toename van studiesucces stimuleren.

 • Een goed begin is het halve werk; Verloskunde in de kern van preventie

  Nieuws

  Op 30 maart presenteert Hanneke Torij tijdens haar openbare les de manier waarop haar lectoraat bijdraagt aan het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg in Nederland.

 • Hogeschool Rotterdam benoemt Marit van Lieshout tot lector Procesoptimalisatie en -intensificatie

  Nieuws

  Kenniscentrum Duurzame HavenStad van Hogeschool Rotterdam stelt Dr. Ir. Marit van Lieshout aan als lector Procesoptimalisatie en -Intensificatie. Van Lieshout gaat onderzoek doen naar de verduurzaming van de procesindustrie.

 • Hogeschool Rotterdam benoemt Fleur Prinsen tot lector Digitale didactiek

  Nieuws

  Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam benoemt dr. Fleur Prinsen tot lector Digitale didactiek. Prinsen sluit met haar onderzoek aan bij de strategische agenda (‘Onze Agenda’) van Hogeschool Rotterdam, waarin het opleiden voor de wereld van morgen centraal staat.

 • Hogeschool Rotterdam benoemt Arjen van Klink tot lector Next Strategy

  Nieuws

  Nieuwe instrumenten en werkwijzen voor strategieontwikkeling en -uitvoering die goed aansluiten bij de omgevingsdynamiek en de kenmerken van het mkb.

 • Creatieve ondernemers dragen nauwelijks bij aan ontwikkeling achterstandswijk

  Nieuws

  Hippe, creatieve ondernemers aantrekken om achterstandswijken een boost te geven. Dat is het idee, maar werkt het ook? Nauwelijks, concludeert Jeannette Nijkamp, sociologe en hoofddocent bij Hogeschool Rotterdam in haar proefschrift.

 • Hogeschool Rotterdam benoemt Hans van den Broek tot lector Maritime Human Factors

  Nieuws

  Kenniscentrum Duurzame HavenStad van Hogeschool Rotterdam benoemt dr. Hans van den Broek tot lector Maritime Human Factors. De focus van Van den Broek's onderzoek zal liggen op de menselijke component in de veranderende techniek in de maritieme sector.

 • Hogeschool Rotterdam benoemt Tina Rahimy tot lector Sociaal werk in de superdiverse stad

  Nieuws

  Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam stelt Tina Rahimy aan als lector Sociaal werk in de superdiverse stad. Rahimy gaat onderzoek doen naar meer genuanceerde taal en praktijken van insluiting.

 • Blauwdruk ontwikkeld voor het verbeteren van zorg rondom kwetsbare zwangeren

  Nieuws

  Het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland heeft een blauwdruk ‘Psychosociale zorg en Samenwerking met Veilig Thuis’ ontwikkeld voor het structureren van zorg rondom kwetsbare zwangeren.

 • Hogeschool Rotterdam benoemt Ron van Duin tot lector Haven- en Stadslogistiek

  Nieuws

  Van Duin gaat zich richten op de wijze waarop, met de inzet van nieuwe technologie en systemen, de mobiliteit en bereikbaarheid in Rotterdam duurzaam kan worden verbeterd, terwijl de havenstad zich tegelijkertijd kan blijven ontwikkelen.

 • Hogeschool Rotterdam benoemt Karin Neijenhuis tot lector Zorg voor Communicatie

  Nieuws

  De focus van Neijenhuis’ onderzoek zal liggen op de implementatie van vernieuwingen in de logopedische zorgpraktijk met doorwerking naar de betrokken opleidingen van Hogeschool Rotterdam, met name de opleiding Logopedie. Kenmerkend voor het werk van de lector is de nauwe samenwerking met haar contacten, zoals logopedisten uit de regio en hun cliënten.

 • Hogeschool Rotterdam helpt winkeliers in de binnenstad innoveren

  Nieuws

  Door een financiële injectie van bijna drie ton kunnen onderzoekers, docenten en studenten van Hogeschool Rotterdam winkeliers in de Rotterdamse binnenstad helpen bij hun broodnodige innovatie.

 • Naar een betere aanpak van aspecifieke klachten van het houdings- en bewegingsstelsel

  Nieuws

  “Het is van groot belang om in een vroeg stadium van aspecifieke rugklachten of klachten van arm, nek of schouder (KANS) aandacht te besteden aan psychosociale en werkgerelateerde indicatoren ”, stelt arts en epidemioloog Harald Miedema in zijn proefschrift waarmee hij op 6 juli promoveert.

 • Hogeschool Rotterdam benoemt Maarten Schmitt tot lector Bewegen naar Gezondheid

  Nieuws

  Hogeschool Rotterdam heeft dr. Maarten Schmitt benoemd tot lector Bewegen naar Gezondheid bij Kenniscentrum Zorginnovatie. Schmitt gaat, met name vanuit het vakgebied fysiotherapie, onderzoek doen naar bewegingsproblemen van mensen en factoren die positief bijdragen aan verbetering van deze bewegingsproblemen.

 • Hogeschool Rotterdam benoemt Haico van Nunen tot lector Duurzame renovatie

  Nieuws

  Met de benoeming van dr.ir. Haico van Nunen tot lector Duurzame Renovatie levert Kenniscentrum Duurzame HavenStad van Hogeschool Rotterdam een structurele bijdrage aan dit vraagstuk door samen met docenten en studenten onderzoek te doen en aanpakken te ontwikkelen.

 • Openbare les Inclusief denken, integratief handelen

  Nieuws

  Het bevorderen van de sociale insluiting van kwetsbare burgers staat steeds hoger op de agenda van sociale professionals. Hoe kunnen zij hieraan invulling geven en aan welke voorwaarden moeten zij dan voldoen? Deze vragen komen op 16 juni aan bod tijdens de openbare les van dr. Paul van der Aa, lector Inclusieve Arbeid en Kwetsbare Burgers, en dr. Michiel de Ronde, lector Begeleidingskunde van Hogeschool Rotterdam.

 • Nadere samenwerking Erasmus Universiteit en Hogeschool Rotterdam op Campus Woudestein

  Nieuws

  Buren vinden elkaar: de Erasmus Universiteit Rotterdam en Hogeschool Rotterdam willen meer gaan samenwerken op Campus Woudestein. Het gaat om een onderzoek naar de realisatie van een gezamenlijk nieuw sportgebouw en het gedeeld gebruik van faciliteiten, zoals studieplekken en studentenhuisvesting.

 • Innovatie waardecreatie in publieke dienstverlening bij GovJam2016

  Nieuws

  GovJam, het wereldwijde evenement voor innovaties van de publieke dienstverlening, vindt van 31 mei t/m 2 juni voor de 3e keer plaats in Rotterdam. In Rotterdam GovJam 2016 werken studenten, docenten, ontwerpers en medewerkers van dienstverleners middels design thinking en service design in co-creatie 48 uur lang aan nieuwe vormen van (semi-)publieke dienstverlening.

 • Hogeschool Rotterdam benoemt Mariëlle Theunissen tot lector Samen opleiden

  Nieuws

  Hogeschool Rotterdam heeft dr. Mariëlle Theunissen aangesteld als lector Samen opleiden bij Kenniscentrum Talentontwikkeling. De benoeming van Theunissen is een antwoord op de behoefte van het scholenveld in Zuidwest-Nederland en Instituut voor Lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam om het samen opleiden te versterken en een gezamenlijke visie op dit thema te ontwikkelen.

 • Hogeschool Rotterdam ontwikkelt samen met KNOV en NVOG masteropleiding tot Klinisch Verloskundige

  Nieuws

  Op maandag 25 april 2016 hebben de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en Hogeschool Rotterdam een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van een nieuwe tweejarige duale masteropleiding tot Klinisch Verloskundige (MKV).

 • Hogeschool Rotterdam benoemt Ellen Klatter tot lector Studiesucces

  Nieuws

  Hogeschool Rotterdam heeft dr. Ellen Klatter aangesteld als lector Studiesucces bij Kenniscentrum Talentontwikkeling. Klatter gaat onderzoeken welke onderwijs- en persoonsfactoren een bepalende rol spelen bij het studiesucces van de studenten van Hogeschool Rotterdam.

 • Rotterdams ‘Kenniscentrum Duurzame HavenStad’ zet nieuwe strategische koers uit

  Nieuws

  Kenniscentrum RDM van Hogeschool Rotterdam gaat voortaan door het leven als Kenniscentrum Duurzame HavenStad. Op 17 november staat de feestelijke lancering van de zes nieuwe onderzoekslijnen op het RDM-terrein op het programma en maakt het kenniscentrum de strategische koers 2016-2019 bekend.

 • Openbare les lector Technische Innovatie in de Zorg

  Nieuws

  Met een toename van de zorgkosten en een verandering van de locatie van zorg wordt de inzet van technologie in de gezondheidszorg steeds belangrijker. Op 12 november gaat Linda Wauben, lector Technische Innovatie in de Zorg bij Hogeschool Rotterdam, hier op in tijdens haar openbare les.

 • Michiel de Ronde benoemd tot lector 'Begeleidingskunde'

  Nieuws

  In onze turbulente samenleving wordt er van organisaties gevraagd om zich voortdurend aan te passen aan veranderende omstandigheden.

 • Met evidence-based care in nursing meer oog voor de patiënt

  Nieuws

  Door demografische en technische ontwikkelingen verandert er veel in de gezondheidszorg. De zorg verandert van 'ziekte en zorg' naar 'gezondheid en gedrag' met het accent op preventie en zelfmanagement.

 • Ondernemen zit in ons hart

  Nieuws

  De ondernemende opleiding is altijd bezig met vernieuwende onderwijsconcepten, inspirerende gastcolleges en masterclasses en uitdagende projectweken.

 • Hogeschool Rotterdam benoemt Paul van der Aa tot lector: Inclusieve arbeid, kwetsbare burgers

  Nieuws

  Adequate ondersteuning door professionals is vooral voor burgers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een belangrijke hulpbron om hun perspectief op werk en participatie te verbeteren.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.