Menu Zoeken English

Persberichten

Persberichten van Hogeschool Rotterdam

Hogeschool Rotterdam verstuurt persberichten aan media. Hieronder vind je deze persberichten.

Veel studenten in slechtere gezondheid door iemand met verslaving in directe omgeving

Nieuws

PERSBERICHT | Ruim vijftien procent van de studenten van Hogeschool Rotterdam heeft een ouder, partner, broer of zus die problemen heeft met het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen. Zowel de gezondheid (vooral psychisch) als studieprestaties van deze studenten lijden hieronder. Dit blijkt uit onderzoek van Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam dat is gepubliceerd in Profielen Magazine, het nieuwsmedium van de hogeschool. Alle (niet-Engelstalige) studenten ontvingen een vragenlijst waarin vragen werden gesteld over hun eigen middelengebruik en dat van hun gezinsleden.

Hogeschool Rotterdam benoemt Marieke Groot tot lector Person & Family Centred Care

Nieuws

PERSBERICHT | Het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam heeft dr. Marieke Groot benoemd tot lector Person & Family Centred Care van Kenniscentrum Zorginnovatie. In deze hoedanigheid gaat zij zich vooral richten op het vakgebied van de palliatieve zorg. Groot levert hiermee een bijdrage aan de ambitie van Hogeschool Rotterdam om de driehoek onderwijs, onderzoek en de (regionale) beroepspraktijk intensiever met elkaar te verbinden. Dit maakt het mogelijk om de palliatieve benadering in zowel zorg als het sociale domein steviger in te bedden.

Tweeduizend Rotterdamse studenten vergroten kans op slagen in het hbo

Nieuws

Betere voorbereiding op het hbo, een bewustere studiekeuze en intensievere studiebegeleiding: dat zijn de drie hoofdingrediënten van het doorstroomprogramma mbo-hbo voor economische studies dat op dinsdagmiddag 25 september werd gelanceerd.

Een goed leven met dementie?!

Nieuws

Op 17 september j.l. is het boekje ‘Een goed leven met dementie?!’ verschenen, een gezamenlijke uitgave van Hogeschool Rotterdam en Vilans. Dit inspirerende boekje staat vol met tips en verhalen van en voor mensen met dementie, hun mantelzorgers en hun zorgverleners. Het boekje werd naar aanleiding van de Wereld Alzheimer Dag officieel overhandigd door Jacomine de Lange, projectleider VitaDem, aan de voorzitters van de Ouderen- en mantelzorgforums van de geriatrische netwerken Utrecht en Rotterdam tijdens een netwerkbijeenkomst van NUZO en Genero in Rotterdam.

Conferentie 'Transitiezorg: niet zó, maar zó!' groot succes!

Nieuws

Op donderdag 13 september 2018 vond de landelijke conferentie ‘Transitiezorg: niet zó, maar zó!’ plaats bij NBC Nieuwegein. Tijdens deze bijeenkomst werden de resultaten van het onderzoeks- en verbeterprogramma ‘Betere Transitie bij Diabetes’ gepresenteerd en ging een korte film met tips van jongeren met diabetes type 1 in première. De noodzaak om een nationaal erkende kwaliteitsstandaard voor transitie in zorg te ontwikkelen werd door alle aanwezigen onderstreept. ‘Betere Transitie bij Diabetes’ wordt ondersteund door FNO Zorg en Perspectief en het Diabetesfonds en is uitgevoerd door Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam.

Kenniscentrum Talentontwikkeling start vier nieuwe onderzoeken in de onderwijssector

Nieuws

Kenniscentrum Talentontwikkeling start dit studiejaar met vier nieuwe onderzoeken binnen het programma langlopend praktijkgericht onderzoek van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO).

Openbare les lector Sociaal werk in de superdiverse stad Tina Rahimy

Nieuws

Tina Rahimy, lector Sociaal werk in de superdiverse stad bij Hogeschool Rotterdam, houdt op 19 juni haar openbare les. Over de wijze waarop we ons verhouden tot het verschil en de diversiteit in de samenleving?

Column Ron Bormans in Th&ma

Nieuws

Ron Bormans pleit in de onlangs verschenen editie van Th&ma (het vakblad voor hoger onderwijs) voor een hernieuwde en herschreven versie van het rapport van de commissie-Veerman uit 2010 ‘Differentiëren in drievoud: omwille van kwaliteit en verscheidenheid’.

Openbare les lector Internationalisering Leo Klienbannink

Nieuws

Leo Klienbannink, lector Internationalisering van Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam, wil onderzoeken welke kennisontwikkelingen nodig zijn voor het bedrijfsleven en hogescholen in Rotterdam om zich te verhouden tot de stedelijke ontwikkeling van andere metropolen. Hij houdt op 24 mei zijn openbare les over dit onderwerp op locatie Kralingse Zoom van Hogeschool Rotterdam.

Hogeschool Rotterdam organiseert zevende editie International Internet of Things Days Rotterdam

Nieuws

Hogeschool Rotterdam organiseert op maandag 9 en dinsdag 10 april de zevende editie van de International Internet of Things Days Rotterdam. Dit tweedaagse seminar staat in het teken van de manier waarop Internet of Things (IoT) mensen en objecten via software en sensoren met elkaar verbindt en hoe zij onderling gegevens uitwisselen.

Openbare les over de logopedist als sleutelfiguur

Nieuws

Karin Neijenhuis, lector Zorg voor Communicatie bij Hogeschool Rotterdam, geeft op 15 maart 2018 haar openbare les. De titel van de openbare les is ‘Zorg voor Communicatie; Een goed gesprek is in balans’. De missie van de lector is werken aan ondersteuning van mensen met een communicatieve beperking om hun communicatieve zelfredzaamheid te verbeteren.

Hogeschool Rotterdam benoemt Mortaza Shoae Bargh tot lector Privacy & Cybersecurity

Nieuws

De opmars van informatietechnologie leidt tot een grotere kwetsbaarheid van informatiesystemen met als gevolg dat privacy en cybersecurity op alle niveaus een belangrijkere rol gaan spelen.

Openbare les lector Digitale Didactiek Fleur Prinsen

Nieuws

Fleur Prinsen gaat in haar interactieve lectorale rede op 18 januari in op de veronderstelde meerwaarde van digitale leerarrangementen.

Hogeschool Rotterdam benoemt Maaike Harbers tot lector Artificial Intelligence & Society

Nieuws

Hoe kunnen intelligente toepassingen ontworpen worden die gebruikers en de samenleving ten goede komen?

Openbare les lector Next Strategy Arjen van Klink

Nieuws

Dr. Arjen van Klink, lector Next Strategy van Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam wil met zijn onderzoek een impuls geven aan het strategische denken en handelen van mkb-bedrijven. Hij houdt op 2 november zijn openbare les over dit onderwerp op locatie Kralingse Zoom van Hogeschool Rotterdam.

Hogeschool Rotterdam benoemt Hang Le tot lector Labinnovatie en Point-of-Care Testing (POCT)

Nieuws

De focus van Le’s onderzoek bij Kenniscentrum Zorginnovatie ligt op het optimaal gebruiken van technologische vooruitgang in laboratoria om zo te komen tot efficiëntere diagnostiek.

Openbare les lector Samen Opleiden Mariëlle Theunissen

Nieuws

Mariëlle Theunissen, lector Samen Opleiden bij Hogeschool Rotterdam, onderzoekt hoe opleidingsscholen in het basis-, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs samen met hogescholen aankomende docenten (nog) beter kunnen opleiden. Zij houdt op 22 juni over dit onderwerp een openbare les in de Rotterdam Science Tower.

Openbare les lector Studiesucces Ellen Klatter

Nieuws

Klatter houdt op 22 juni (13.30 uur, Rotterdam Science Tower) een openbare les over het belang van een stijging van studiesucces voor de stad Rotterdam. Want vanuit verschillende perspectieven is het lage percentage studiesucces zorgwekkend te noemen. Het is voor haar reden om onderzoek te gaan doen naar factoren die de toename van studiesucces stimuleren.

Hogeschool Rotterdam benoemt Marit van Lieshout tot lector Procesoptimalisatie en -intensificatie

Nieuws

Kenniscentrum Duurzame HavenStad van Hogeschool Rotterdam stelt Dr. Ir. Marit van Lieshout aan als lector Procesoptimalisatie en -Intensificatie. Van Lieshout gaat onderzoek doen naar de verduurzaming van de procesindustrie.

Hogeschool Rotterdam benoemt Fleur Prinsen tot lector Digitale didactiek

Nieuws

Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam benoemt dr. Fleur Prinsen tot lector Digitale didactiek. Prinsen sluit met haar onderzoek aan bij de strategische agenda (‘Onze Agenda’) van Hogeschool Rotterdam, waarin het opleiden voor de wereld van morgen centraal staat.

Hogeschool Rotterdam benoemt Arjen van Klink tot lector Next Strategy

Nieuws

Nieuwe instrumenten en werkwijzen voor strategieontwikkeling en -uitvoering die goed aansluiten bij de omgevingsdynamiek en de kenmerken van het mkb.

Creatieve ondernemers dragen nauwelijks bij aan ontwikkeling achterstandswijk

Nieuws

Hippe, creatieve ondernemers aantrekken om achterstandswijken een boost te geven. Dat is het idee, maar werkt het ook? Nauwelijks, concludeert Jeannette Nijkamp, sociologe en hoofddocent bij Hogeschool Rotterdam in haar proefschrift.

Hogeschool Rotterdam benoemt Hans van den Broek tot lector Maritime Human Factors

Nieuws

Kenniscentrum Duurzame HavenStad van Hogeschool Rotterdam benoemt dr. Hans van den Broek tot lector Maritime Human Factors. De focus van Van den Broek's onderzoek zal liggen op de menselijke component in de veranderende techniek in de maritieme sector.

Hogeschool Rotterdam benoemt Tina Rahimy tot lector Sociaal werk in de superdiverse stad

Nieuws

Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam stelt Tina Rahimy aan als lector Sociaal werk in de superdiverse stad. Rahimy gaat onderzoek doen naar meer genuanceerde taal en praktijken van insluiting.

Blauwdruk ontwikkeld voor het verbeteren van zorg rondom kwetsbare zwangeren

Nieuws

Het Regionaal Consortium Zwangerschap & Geboorte Zuidwest Nederland heeft een blauwdruk ‘Psychosociale zorg en Samenwerking met Veilig Thuis’ ontwikkeld voor het structureren van zorg rondom kwetsbare zwangeren.

Hogeschool Rotterdam benoemt Ron van Duin tot lector Haven- en Stadslogistiek

Nieuws

Van Duin gaat zich richten op de wijze waarop, met de inzet van nieuwe technologie en systemen, de mobiliteit en bereikbaarheid in Rotterdam duurzaam kan worden verbeterd, terwijl de havenstad zich tegelijkertijd kan blijven ontwikkelen.

Hogeschool Rotterdam benoemt Karin Neijenhuis tot lector Zorg voor Communicatie

Nieuws

De focus van Neijenhuis’ onderzoek zal liggen op de implementatie van vernieuwingen in de logopedische zorgpraktijk met doorwerking naar de betrokken opleidingen van Hogeschool Rotterdam, met name de opleiding Logopedie. Kenmerkend voor het werk van de lector is de nauwe samenwerking met haar contacten, zoals logopedisten uit de regio en hun cliënten.

Hogeschool Rotterdam helpt winkeliers in de binnenstad innoveren

Nieuws

Door een financiële injectie van bijna drie ton kunnen onderzoekers, docenten en studenten van Hogeschool Rotterdam winkeliers in de Rotterdamse binnenstad helpen bij hun broodnodige innovatie.

Naar een betere aanpak van aspecifieke klachten van het houdings- en bewegingsstelsel

Nieuws

“Het is van groot belang om in een vroeg stadium van aspecifieke rugklachten of klachten van arm, nek of schouder (KANS) aandacht te besteden aan psychosociale en werkgerelateerde indicatoren ”, stelt arts en epidemioloog Harald Miedema in zijn proefschrift waarmee hij op 6 juli promoveert.

Hogeschool Rotterdam benoemt Maarten Schmitt tot lector Bewegen naar Gezondheid

Nieuws

Hogeschool Rotterdam heeft dr. Maarten Schmitt benoemd tot lector Bewegen naar Gezondheid bij Kenniscentrum Zorginnovatie. Schmitt gaat, met name vanuit het vakgebied fysiotherapie, onderzoek doen naar bewegingsproblemen van mensen en factoren die positief bijdragen aan verbetering van deze bewegingsproblemen.

Hogeschool Rotterdam benoemt Haico van Nunen tot lector Duurzame renovatie

Nieuws

Met de benoeming van dr.ir. Haico van Nunen tot lector Duurzame Renovatie levert Kenniscentrum Duurzame HavenStad van Hogeschool Rotterdam een structurele bijdrage aan dit vraagstuk door samen met docenten en studenten onderzoek te doen en aanpakken te ontwikkelen.

Openbare les Inclusief denken, integratief handelen

Nieuws

Het bevorderen van de sociale insluiting van kwetsbare burgers staat steeds hoger op de agenda van sociale professionals. Hoe kunnen zij hieraan invulling geven en aan welke voorwaarden moeten zij dan voldoen? Deze vragen komen op 16 juni aan bod tijdens de openbare les van dr. Paul van der Aa, lector Inclusieve Arbeid en Kwetsbare Burgers, en dr. Michiel de Ronde, lector Begeleidingskunde van Hogeschool Rotterdam.

Nadere samenwerking Erasmus Universiteit en Hogeschool Rotterdam op Campus Woudestein

Nieuws

Buren vinden elkaar: de Erasmus Universiteit Rotterdam en Hogeschool Rotterdam willen meer gaan samenwerken op Campus Woudestein. Het gaat om een onderzoek naar de realisatie van een gezamenlijk nieuw sportgebouw en het gedeeld gebruik van faciliteiten, zoals studieplekken en studentenhuisvesting.

Innovatie waardecreatie in publieke dienstverlening bij GovJam2016

Nieuws

GovJam, het wereldwijde evenement voor innovaties van de publieke dienstverlening, vindt van 31 mei t/m 2 juni voor de 3e keer plaats in Rotterdam. In Rotterdam GovJam 2016 werken studenten, docenten, ontwerpers en medewerkers van dienstverleners middels design thinking en service design in co-creatie 48 uur lang aan nieuwe vormen van (semi-)publieke dienstverlening.

Hogeschool Rotterdam benoemt Mariëlle Theunissen tot lector Samen opleiden

Nieuws

Hogeschool Rotterdam heeft dr. Mariëlle Theunissen aangesteld als lector Samen opleiden bij Kenniscentrum Talentontwikkeling. De benoeming van Theunissen is een antwoord op de behoefte van het scholenveld in Zuidwest-Nederland en Instituut voor Lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam om het samen opleiden te versterken en een gezamenlijke visie op dit thema te ontwikkelen.

Hogeschool Rotterdam ontwikkelt samen met KNOV en NVOG masteropleiding tot Klinisch Verloskundige

Nieuws

Op maandag 25 april 2016 hebben de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en Hogeschool Rotterdam een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling van een nieuwe tweejarige duale masteropleiding tot Klinisch Verloskundige (MKV).

Hogeschool Rotterdam benoemt Ellen Klatter tot lector Studiesucces

Nieuws

Hogeschool Rotterdam heeft dr. Ellen Klatter aangesteld als lector Studiesucces bij Kenniscentrum Talentontwikkeling. Klatter gaat onderzoeken welke onderwijs- en persoonsfactoren een bepalende rol spelen bij het studiesucces van de studenten van Hogeschool Rotterdam.

Rotterdams ‘Kenniscentrum Duurzame HavenStad’ zet nieuwe strategische koers uit

Nieuws

Kenniscentrum RDM van Hogeschool Rotterdam gaat voortaan door het leven als Kenniscentrum Duurzame HavenStad. Op 17 november staat de feestelijke lancering van de zes nieuwe onderzoekslijnen op het RDM-terrein op het programma en maakt het kenniscentrum de strategische koers 2016-2019 bekend.

Openbare les lector Technische Innovatie in de Zorg

Nieuws

Met een toename van de zorgkosten en een verandering van de locatie van zorg wordt de inzet van technologie in de gezondheidszorg steeds belangrijker. Op 12 november gaat Linda Wauben, lector Technische Innovatie in de Zorg bij Hogeschool Rotterdam, hier op in tijdens haar openbare les.

Michiel de Ronde benoemd tot lector 'Begeleidingskunde'

Nieuws

In onze turbulente samenleving wordt er van organisaties gevraagd om zich voortdurend aan te passen aan veranderende omstandigheden.

Met evidence-based care in nursing meer oog voor de patiënt

Nieuws

Door demografische en technische ontwikkelingen verandert er veel in de gezondheidszorg. De zorg verandert van 'ziekte en zorg' naar 'gezondheid en gedrag' met het accent op preventie en zelfmanagement.

Ondernemen zit in ons hart

Nieuws

De ondernemende opleiding is altijd bezig met vernieuwende onderwijsconcepten, inspirerende gastcolleges en masterclasses en uitdagende projectweken.

Hogeschool Rotterdam benoemt Paul van der Aa tot lector: Inclusieve arbeid, kwetsbare burgers

Nieuws

Adequate ondersteuning door professionals is vooral voor burgers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een belangrijke hulpbron om hun perspectief op werk en participatie te verbeteren.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.