Ga direct naar de content

HR in cijfers

De hogeschool telt 35.000 studenten en ruim 3.000 medewerkers. De 15 onderwijslocaties zijn alle gelegen in de onmiddellijke nabijheid van de oost-west metrolijn in Rotterdam, ook wel bekend als de KennisAs van de stad.

Onderwijsaanbod

In het studiejaar 2015-2016 omvat het onderwijsaanbod:

Het onderwijs is georganiseerd in 11 instituten. De verbinding tussen onderwijs en praktijkgericht onderzoek krijgt vorm in de samenwerking met twee Centres of Expertise en vijf kenniscentra. Daarnaast werkt de hogeschool samen in samenwerkingsverbanden met het Albeda College (Rotterdam Academy) en de STC-Group (Rotterdam Mainport University of Applied Sciences).

  • Studenten en medewerkers

    Bekijk hier de cijfermatige weergave en ontwikkeling van de instroom, het aantal studenten en medewerkers van de hogeschool.

  • Kwaliteit in ankerpunten

    Kwalitatief goed onderwijs wordt binnen Hogeschool Rotterdam uitgedrukt in vijf ankerpunten. De verschillende opleidingen van de hogeschool hanteren deze ankerpunten om te sturen op kwaliteit.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.