Menu English

Taal Centraal bij Hogeschool Rotterdam

Project taal en studiesucces
14 november 2018

Hogeschool Rotterdam neemt de taalontwikkeling van studenten serieus. In september 2018 is bij de hogeschool het project Taal en Studiesucces gestart. Van elk instituut buigt ten minste één opleiding zich over de vraag hoe zij kunnen werken aan de taalvaardigheid van hun studenten, om daarmee hun studiesucces te vergroten.

De 15 docenten die betrokken zijn bij het project, worden dit schooljaar een dagdeel per week gefaciliteerd om aan hun taalspeerpunt te werken.

Tot nu toe zijn docenten en opleidingsteams op verschillende manieren en in verschillende mate betrokken bij het ontwikkelen van de taalvaardigheid van studenten. Vaardigheid in het begrijpen en hanteren van de (Nederlandse) taal blijkt echter een knelpunt te zijn in de aansluiting met het toeleverend onderwijs (Wertenbroek, 2016; Van den Heuij, 2018). Niet alleen kan de aansluiting met het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs beter, ook is er behoefte aan het stimuleren van de taalontwikkeling gedurende de hbo-opleiding, zo blijkt onder meer uit de roep van de Raad voor Nederlandse Taal en Letteren (RNTL) om een leerlijn taalvaardigheid die doorloopt in het onderwijs.

Vanuit het project Taal en Studiesucces is een hogeschoolbrede visie op taalontwikkeling van studenten geformuleerd (Taal Centraal bij Hogeschool Rotterdam, 2018) om de uitgangspunten te formuleren van de opleidingen die aan de slag gaan met de taalvaardigheid van studenten. In deze visie wordt een gemeenschappelijke taal gecreëerd om te spreken over de rol van taal in het hoger beroepsonderwijs. Ook worden er fundamenten geschetst van hoe het taalonderwijs vorm kan krijgen bij de opleidingen van Hogeschool Rotterdam. De tekst bestaat uit twee delen: eerst wordt uiteengezet waarom taalvaardigheid van groot belang is in het onderwijs van Hogeschool Rotterdam. Daarna wordt geschetst wat de fundamenten zijn om taal een plek te geven in het beroepsonderwijs van de hogeschool.

Mocht je naar aanleiding van het bovenstaande nog opmerkingen of vragen hebben, dan kun je contact opnemen met Ellis Wertenbroek, projectleider Taal en Studiesucces Hogeschool Rotterdam.

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen