Menu
  English

  Ken(de) jij het technisch domein al?

  Meer vraag naar technisch specialisten

  03 maart 2021

  Weet jij al wat je wilt? Dat is de kern van de campagne van Hogeschool Rotterdam op dit moment zichtbaar in onze stad en online. Maar weten studiekiezers ons als technische opleidingen wel voldoende te vinden? En, weten zij wat er allemaal te kiezen valt in het technisch domein?

  Techniek is de grootste motor van onze welvaart. De toepassing van techniek in sectoren zoals de zorg, de voedselindustrie, energie en sport wordt alleen maar groter en gaat een steeds grotere impact hebben op ons leven. De vraag naar kennis en vaardigheden voor de toepassing van techniek - waaronder ook ICT en data - in niet-technische beroepen neemt alleen maar toe.  

  Vanuit die maatschappelijke urgentie, moeten wij als hogeschool meer mensen opleiden die voorzien in de toenemende vraag van de arbeidsmarkt. Daarnaast is er een grote behoefte aan jong talent die ons verder helpt innoveren. We zien dat jongeren vaak een ouderwets idee hebben van techniek. Misschien blijft daardoor ook de instroom in de opleidingen in de richting van techniek, ICT of data nog achter? Dat gaan wij als hogeschool veranderen!

  Voor studenten Communication and Multimedia Design (CMD) jaar 3 een uitdagende opdracht. Zij gaan een aanpak ontwikkelen waarmee we studiekiezende scholieren een andere kant van techniek laten zien. Ze kiezen nu bijvoorbeeld een economische studie, maar zijn misschien beter op hun plek op een technische studie. Of misschien voelen sommige technische opleidingen wat gedateerd, maar zijn ze actueler dan ooit.

  Komend kwartaal gaan CMD studenten (CMD is ook een opleiding in het technisch domein) in opdracht van Hogeschool Rotterdam aan de slag om studiekiezers verder te laten kijken dan de voor hen bekende horizon. Eind kwartaal 3 staan de eindpresentaties gepland en de meest belovende concepten gaan we vast terugzien voor komend schooljaar!