Menu
  English

  Financiële opleidingen sluiten nu nog beter aan op het werkveld

  Hogeschool Rotterdam Business School

  14 mei 2020

  Graag willen we jullie (deels opnieuw) informeren over een aantal wijzigingen binnen onze financiële opleidingen die in het belang zijn van jullie leerlingen.

  Zoals de meesten van jullie al weten, is er in het kader van de herordening in het economisch domein per september 2018 een tweetal landelijke wijzigingen doorgevoerd. 

  Finance & Control

  De eerste betrof de naamswijziging van de hbo-opleiding Bedrijfseconomie (BE) naar Finance & Control (F&C). We merken dat deze naamsverandering nog niet bij iedereen bekend is. Het voordeel van de nieuwe naam Finance & Control is dat de opleiding beter herkenbaar is voor de nationale en internationale arbeidsmarkt terwijl de inhoud ervan recentelijk niet substantieel is gewijzigd t.o.v. de brede, degelijke beroepsopleiding Bedrijfseconomie. Verder sluit de opleiding nauw aan bij het examenprogramma van het vak bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële redzaamheid binnen jullie school. We vinden het dan ook belangrijk dat leerlingen die het vak bedrijfseconomie leuk vinden en er goed in zijn, weten dat de hbo-opleiding Finance & Control goed bij ze zou kunnen passen. 

  Finance, Tax and Advice

  De tweede wijziging in september 2018 betrof de samenvoeging van de opleidingen Fiscaal Recht en Economie (FRE) en Financial Services Management (FSM) tot de opleiding Finance, Tax and Advice (FTA). Tot op heden bestaat de opleiding Finance, Tax and Advice aan Hogeschool Rotterdam Business School uit de twee differentiaties Banking & Insurance en Tax, Law & Economics waarin de twee oude opleidingen FRE en FSM goed herkenbaar zijn. Echter, vanaf september 2020 verandert het hele curriculum van Finance, Tax and Advice en starten de eerstejaarsstudenten met een gezamenlijk propedeusejaar. In jaar twee starten zij met één van de drie uitstroomvarianten: financiële planning, fiscaliteit van ondernemingen en zakelijk verzekeren en bankieren. Deze uitstroomvarianten kennen een curriculum dat deels bestaat uit gezamenlijke FTA-vakken en deels uit uitstroom specifieke vakken. 

  Het voordeel van dit nieuwe curriculum is dat de opleiding hiermee goed aansluit bij de vraag van het werkveld om meer specialisatie. Daarnaast wordt het keuzemoment voor de leerlingen verlegd van voorafgaand aan de studie, naar tijdens de studie waardoor ze een beter gevoel krijgen bij welke richting ze leuk vinden en goed in zijn. Tot slot sluit het bieden van drie uitstroomvarianten aan op de diversiteit in de studentpopulatie en leidt het (hopelijk) tot meer motivatie en daarmee ook tot hoger studiesucces.

  Meer informatie

  Uitgebreide informatie  is vanzelfsprekend te vinden op onze website en jullie (leerlingen) zijn van harte uitgenodigd om elke dag=open dag op hr.nl bij te wonen voor vragen en informatie!