Menu English

Zonder bedrijfseconomie geen succes bij economische hbo-opleiding?!

De werkgroep 'vakinhoudelijke aansluiting economie' van het samenwerkingsverband vo-ho
30 oktober 2020

Uit kwantitatief onderzoek is gebleken dat studenten minder uitvallen en sneller hun propedeuse halen als ze examen hebben gedaan in het vak M&O/BE*. We willen dus dat meer leerlingen BE kiezen. Het zou mooi zijn als iedere student, die instroomt bij een economische hbo-opleiding, examen heeft gedaan in BE.

Om de keuze voor BE te stimuleren hebben we afgelopen jaar een promotiefilm gemaakt die ingezet kan worden in het 3e jaar van het vo. In deze animatiefilm leggen we in drie minuten uit wat het vak BE inhoudt en waarom het zinvol is om dit vak te kiezen. Ook komen enkele studenten aan het woord die vertellen over de voordelen die zij hebben ervaren door examen te doen in het vak BE. Het filmpje is gericht op de leerling maar geeft ook de docent/decaan/mentor inzicht in het belang van BE.

We adviseren om de inhoud van het filmpje op je eigen school met vakcollega’s economie/bedrijfseconomie en decanen te bespreken. Daarnaast kan het filmpje op de volgende manieren worden ingezet:

  • tijdens de voorlichting over het vak bedrijfseconomie
  • tijdens de profieloriëntatieweken 
  • op een ouderavond over profielkeuze 
  • op de website van de school

Hoe kunnen we de keuze voor BE stimuleren?

Tijdens de werkconferentie van het samenwerkingsverband vo-ho op 15 oktober jl. is het belang van BE ook besproken tijdens de deelsessie ‘Zonder bedrijfseconomie geen succes bij economische hbo-opleidingen?!’ Tijdens deze sessie hebben we de conclusies van het onderzoek gedeeld. Vervolgens vertelden studenten en hbo-docenten waarom BE volgens hen beter aansluit op economische opleidingen en welk voordeel studenten door BE/M&O ervaren. Ze gaven bijvoorbeeld aan dat ze door BE beter voorbereid zijn op hun opleiding en dat ze minder moeite met een aantal vakken hebben dan studenten die geen BE op de havo hebben gehad (zie ook het promofilmpje voor de ervaringen van studenten). Tenslotte hebben we besproken hoe we vanuit het vo en hbo op verschillende niveaus de keuze voor BE kunnen stimuleren.

Om de keuze voor BE te stimuleren zouden, naar ons idee, de volgende stappen binnen het vo moeten worden genomen:

  1. Alle vo-scholen bieden hun leerlingen de mogelijkheid om het vak BE te kiezen.
  2. Een aanpassing van het profiel E&M: bij voorkeur wordt BE een verplicht vak binnen het E&M profiel. Er zou ook voor gekozen kunnen worden om leerlingen binnen het verplichte deel te laten kiezen tussen economie of BE. Hiervoor is een aanpassing van het profiel en dus een landelijk besluit nodig. Zolang dat er niet is, adviseren we vo-scholen om BE verplicht te stellen in de vrije ruimte. Indien BE geen verplicht karakter krijgt is het belangrijk dat decanen, mentoren en vakdocenten de keuze voor bedrijfseconomie heel actief stimuleren bij leerlingen die een economische opleiding willen volgen. 
  3. Ten slotte moet bedrijfseconomie ook gewoon een keuzevak worden/blijven bij alle N-profielen (Natuur&Techniek en Natuur&Gezondheid).

Om dit doel te bereiken gaan we dit schooljaar de decanen, vakdocenten en teamleiders van alle vo-scholen van het samenwerkingsverband informeren over het belang van BE. Ook denkt de werkgroep mee over hoe de school eerste stappen kan zetten om de keuze voor BE te stimuleren. Daarnaast zoeken we de verbinding met landelijke belangenclubs. Zo hebben we bijvoorbeeld een interview over het belang van BE gegeven aan VECON. Zie het artikel dat in juli is verschijnen in het tijdschrift Teo van de landelijke vereniging van economie docenten.

* Management & Organisatie (M&O) is in 2018 vervangen voor Bedrijfseconomie (BE). In 2020 heeft de eerste lichting havisten examen gedaan in BE

 

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen