Wijziging toelatingsvoorwaarden voor aantal opleidingen

Versoepeling en extra eisen
03 augustus 2015

Het ministerie van OCW heeft een wijziging aangebracht in de Regeling aanmelding en toelating hoger onderwijs. Dit heeft betrekking op meerdere opleidingen.

Financiële opleidingen

Voor de opleidingen Accountancy, Ad Accountancy, Fiscaal Recht en Economie en Financial Services Management zijn de toelatingseisen gelijkgetrokken met die van de opleiding Bedrijfseconomie. Dit betekent een versoepeling van de eisen. Vwo'ers zijn met alle profielen toelaatbaar en ook havo nt is zonder extra vakeisen toelaatbaar. Deze regeling communiceren wij al vanaf september 2014 op onze website.

Creative Media and Game Technologies

Voor de opleiding Creative Media and Game Technologies zijn de aanvullende eisen formeel vastgelegd. Bij deze opleiding zal de opleiding tijdens de studiekeuzecheck beoordelen of de student voldoende technische en creatieve aanleg heeft om de opleiding met succes te kunnen volgen. Als er niet aan deze aanvullende eis voldaan wordt, kan er een negatief bindend advies volgen. Dat betekent dat er niet gestart kan worden met de opleiding. Deze aanvullende eisen gelden ook als er vóór 1 mei is aangemeld.

Verzwaring toelatingsvoorwaarden per 2017-2018

Voor de opleidingen Mens en Techniek, Industrieel Product Ontwerpen en Creative Media and Game Technologies geldt dat de toelatingsvoorwaarden per 2017-2018 verzwaard worden. De nieuwe toelatingsvoorwaarden zijn al te vinden op de website bij de betreffende opleiding.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.