Samen wordt steeds meer samen

Eerste werkconferentie 2015-2016 'Samen werken aan een betere aansluiting'
17 november 2015

Donderdag 12 november kwamen een kleine 80 collega's uit het vo en hbo bij elkaar om te werken aan de (verdere) vormgeving van instrumenten die de aansluiting van de havo naar het hbo moeten verbeteren. Zij maken deel uit van het regionale project 'Samen werken aan een betere aansluiting', waar de vier Rotterdamse hbo's alsmede een kleine 50 vo-scholen bij aan zijn gesloten.

Nadat in oktober 2014 de intentieverklaring getekend is om nauwer te gaan samenwerken op het gebied van aansluiting en doorstroom, zijn er verschillende deelwerkgroepen aan de slag gegaan om op hun gebied te kijken wat er concreet nodig is om de overstap voor havisten te versoepelen. Het project is georganiseerd rond 6 deelthema's: hbo-vaardigheden, LOB, vakinhoudelijke aansluiting Nederlands/communicatie, wiskunde, economie/management & organisatie en doorstroomcijfers. Tijdens de drie werkconferentie die jaarlijks georganiseerd worden, is er gelegenheid om met elkaar te werken aan en uit te wisselen op dit thema. Zo is een groep enthousiaste decanen en studieloopbaancoaches vorig studiejaar aan de slag gegaan met het ontwikkelen van een instrument dat een verbinding maakt tussen het LOB-programma op het voortgezet onderwijs en de studiekeuzecheck op het hbo, het zogenaamde LOB-cv. De werkconferentie heeft deze groep gebruikt om verder na te denken over het testen van dit instrument onder leerlingen en studenten. Een andere groep van docenten Nederlands/communicatie heeft zich gebogen over het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn Nederlands en de ontsluiting daarvan. Teamleiders, docenten hbo en pws-co√∂rdinatoren kwamen bijeen om onder andere verder te praten over het afstemmen van eindniveau havo en startniveau hbo als het gaat om generieke vaardigheden.

Deelnemers gaven na afloop van de werkconferentie aan het heel inspirerend te vinden om met collega's van zowel vo als hbo informatie uit te wisselen en vooral ook om rond een thema concreet aan de slag te gaan met de ontwikkeling van een instrument of activiteit. Elles van den Bergh, docent Elektrotechniek, zegt daarover: "Heel inspirerend om met docenten uit het VO over wiskunde te praten! Hier wil ik vaker aan meedoen. Ik heb met een collega van het Walburg College zelfs kunnen afspreken om een keer bij elkaars lessen te komen kijken".
Ook Lidewij ten Kate, docent Logistiek en Economie, zegt: "Ik vond de bijeenkomst interessant. Vooral ook om te horen wat de behoefte vanuit het vo is en waar er eventueel mogelijkheden zijn om te verbeteren op het gebied economie/m&o. Het is mooi om te zien dat er een bereidheid is om samen concreet aan de slag te gaan om de aansluiting nog verder te verbeteren."

Op 11 februari 2016 zal de tweede werkconferentie plaatsvinden, waar een volgende stap gezet zal gaan worden richting de implementatie van de diverse deelproducten.

Heb je vragen over dit project? Mail dan naar samenwerkingvo-hbo@hr.nl

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.