Samenwerking vo-hbo steeds concreter

Werkconferentie 12 februari 2016
01 maart 2016

Op 12 februari was het tijd voor de tweede werkconferentie van het regionale project ‘Samen werken aan een betere aansluiting vo-hbo’. Dit keer vond de conferentie plaats bij Hogeschool Inholland. Collega’s van de Rotterdamse hbo-instellingen alsmede van een groot aantal vo-scholen uit de regio hebben zich verder gebogen over het ontwikkelen van instrumenten op hun vakgebied die de aansluiting voor havisten naar het hbo moet vergemakkelijken.

Inmiddels krijgen deze instrumenten steeds meer vorm. Zo hebben hbo-docenten gewerkt aan het ontwikkelen van een Rotterdamse business case voor vo-leerlingen binnen het profiel E&M. Door middel van deze casus maken leerlingen kennis met de verschillende thema’s binnen het economisch domein en doen zij ervaring op met belangrijke vaardigheden binnen het hbo. Deze casus is tijdens de werkconferentie voorgelegd aan vo-docenten. Op basis van de opgehaalde feedback kan de werkgroep de casus verder aanscherpen en zo toewerken naar een pilot voor leerlingen van een aantal vo-scholen.

Ook het LOB-cv is inmiddels dusdanig ver vormgegeven dat binnenkort de eerste pilots kunnen gaan starten. Henrike Knippenberg, projectleider LOB-cv presenteerde tijdens de deelsessie de visuele doorontwikkeling van het LOB-cv. Deze uitwerking werd door de aanwezigen met enthousiasme ontvangen.

Een ander voorbeeld van het resultaat van de samenwerking is de publicatie die de vakinhoudelijke werkgroep Nederlands/communicatie aan het schrijven is. In deze publicatie staat de overgang van havo naar hbo als het gaat om taal centraal. Om de vakinhoudelijke aansluiting te verbeteren, hebben de auteurs van het document een doorlopende leerlijn vo-hbo voor Nederlands/communicatie voor ogen. Daarbij horen ook suggesties voor contextrijke, profielgerichte opdrachten voor Nederlands voor de bovenbouw havo die aansluiten op het hbo-onderwijs.

Op 21 april staat de volgende werkconferentie gepland.

Heb je vragen over dit project of wil je een keer een werkconferentie bijwonen? Mail dan naar samenwerkingvo-hbo@hr.nl.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.