Terugblik regionale decanendag Zuid-Holland

Gehouden op 29 oktober
17 november 2015

Ruim 110 decanen en contactpersonen van het vo en mbo lieten zich donderdag 29 oktober informeren over de belangrijkste ontwikkelingen bij de hogescholen Zuid-Holland.

De decanendag van dit jaar had het thema ‘Studenten motiveren voor studiekeuze en voorbereiding op het hbo’. Deze decanendag werd voor het de derde keer in gezamenlijkheid georganiseerd door Hogeschool Inholland, Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden en Hogeschool Rotterdam en de decanenkringen Rijnmond en Haaglanden-Rijnstreek. Dit keer werd de decanendag georganiseerd bij Hogeschool Rotterdam.

In het plenaire ochtendgedeelte stond allereerst een lezing op het programma over het hebben van ‘Aandacht voor talent in de school’ door Saskia Tjepkema waarin ze handvatten geeft om talent op de school naar boven te halen en dit te gebruiken bij de motivatie van leerlingen bij hun studiekeuze.

Daarna vertelden studenten van de verschillende hogescholen in een forum over hun motivatie en talenten in relatie tot hun studiekeuze en studiesucces binnen het hbo. De studenten beantwoordden diverse vragen en gaven de deelnemers bovendien diverse tips mee voor het motiveren van scholieren bij de voorbereiding op hbo.

Tijdens de verdiepende sessies in de middag verzorgde elke hogeschool minimaal twee workshops met diverse thema’s zoals de opbrengst van een PhD studie naar studiekeuzeproces en studievoortgang, de Pabo en Gamification in het onderwijs. 

Hogeschool Rotterdam gaf informatie over de nieuwe opleiding Social Work (per collegejaar 2016-2017). Door maatschappelijke ontwikkelingen en veranderingen op de arbeidsmarkt is gekozen voor een nieuwe opleiding. Met een brede basis in de eerste 2 jaar van de opleiding en een specialisatie in de laatste 2 jaar speelt Hogeschool Rotterdam in op de vraag naar de goed gekwalificeerde social worker van de toekomst. In de opleiding Social Work zijn de 4 aparte sociale hbo-opleidingen Culturele en Maatschappelijke Vorming, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Pedagogiek en Sociaal Pedagogische Hulpverlening geïntegreerd. In de tweede workshop werd informatie gegeven over de resultaten van de studiekeuzecheck van de afgelopen twee jaar.

Hieronder vindt u achtergrondmateriaal en presentaties van de decanendag van 29 oktober 2015. 

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.