Portfolio Challenges vo en mbo

Meer inzicht in de toelatingsprocedure voor de kunst
01 maart 2016

De Willem de Kooning Academie (WdKA) merkt op dat tijdens de toelatingsprocedure, bij leerlingen uit het voortgezet onderwijs en MBO vaak een onvolledig beeld bestaat over de inhoud van het portfolio en de werkwijze van studeren op het hbo. Dat leidt helaas tot afwijzingen in de toelatingsprocedure. Daarom biedt WdKA toekomstige studenten een portfolio workshop aan op de huidige leslocatie waar het eigen ontwerp- en maak-proces centraal staat en zijn er lesbrieven verspreid.

Inmiddels zijn bij de meeste creatieve mbo instituten deze workshops gegeven en zijn er lesbrieven verspreid onder een geselecteerde groep van 500 middelbare scholen en per e-mail aan 1200 ckv-co√∂rdinatoren. De workshops zijn gegeven door vakdocenten binnen het kunstonderwijs en de lesbrief is opgesteld door vierdejaars student Brit Rooswinkel van de opleiding van Docent Beeldende Kunst en Vormgeving onder begeleiding van haar docenten en team communicatie. We hebben een nulmeting in september 2015 met toelatingsrendement gemaakt en gaan dit wederom in september doen om zo het effect te meten. 

We zijn benieuwd naar de ontvangst van de lesbrief in het middelbaar onderwijs en willen graag weten of er gebruik van gemaakt is. Uit steekproeven bleek de verzending, half januari, al iets te laat om nog te kunnen worden toegepast in het onderwijs. Wel hebben we positieve reacties ontvangen over de inhoud van deze lesbrief. Via deze link kunt u ook deze lesbrief bekijken en eventueel toepassen. Via aansluiting@hr.nl kunt u uw reacties hierop met ons delen.

De workshops welke wij in het mbo onderwijs hebben gegeven zijn positief ontvangen. In ongeveer twee uur tijd gingen de deelnemers in de workshop zelf actief aan de slag met korte ontwerpopdrachten en stond het proces centraal, niet het eindresultaat.

We hebben onze portfolio tips online gepubliceerd. Via instagram kan men inzendingen van de workshops inzien en delen met de hashtag #ChallengeWdKA.  

Challenge

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.