Hogeschool Rotterdam sluit partnershap met Jet Net

Reëel beeld van bèta en technologie
17 november 2015

Op 28 oktober ondertekenden Angelien Sanderman, lid College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam, en Sebastiaan Smit namens Jet Net een convenant.

Met het afsluiten dit convenant hebben beide partijen afgesproken nauwer te gaan samenwerken om leerlingen een reëel beeld te geven van bèta en technologie en hen te interesseren voor een bètatechnische vervolgopleiding. Jet-Net, het Jongeren en Technologie Netwerk Nederland, is een samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid. Naast bedrijven en scholen zijn ook andere organisaties aangesloten bij Jet-Net; de Jet-Net partners. Partners ondersteunen het doel van Jet-Net en dragen bij aan het programma door, bijvoorbeeld, activiteiten te faciliteren en hun relaties te enthousiasmeren. Zo zal Hogeschool Rotterdam via haar stagebureau's zich inspannen om zogenaamde wachtlijstscholen te koppelen aan een interessant bedrijf. Ook zal gekeken gaan worden naar de mogelijkheden om de zogenaamde centre's of expertise een rol te laten spelen in de samenwerking.

We gebruiken cookies om de website te verbeteren.