Menu English

Hogeschool Rotterdam benoemt Tina Rahimy tot lector Sociaal werk in de superdiverse stad

Onderzoek naar meer genuanceerde taal en praktijken van insluiting
31 oktober 2016

Kenniscentrum Talentontwikkeling van Hogeschool Rotterdam benoemt Tina Rahimy als lector Sociaal werk in de superdiverse stad. Rotterdam is een internationale stad waar de wereld samenkomt. Diversiteit is de realiteit van Rotterdam. Maar hoe verhouden we ons tot deze diversiteit?

Is ons beeld van de inwoners van deze stad niet vaak zwart-wit? Verhouden tot diversiteit is ook een taak van sociaal werkers die handelen in het superdiverse en dynamische maatschappelijk speelveld. Rahimy gaat in samenwerking met het Instituut voor Sociale Opleidingen en het Instituut voor Lerarenopleidingen op zoek naar de politieke ruimte waarin verschil van mening niet destructief maar productief is. 

Politieke idealen en beleidsmatig denken beïnvloeden de wijze waarop de hogeschool nieuwe professionals voorbereidt op de toekomstige stad. Rahimy strijdt tegen de huidige dominante denkbeelden over diversiteit: “Kortgezegd zijn er twee houdingen die ik romantiseren en demoniseren noem. Romantiseren is de blijgeestige houding waarbij we juist gladde taal gebruiken om problemen te verbloemen, bijvoorbeeld in een succesverhaal over armoedebestrijding. Dit is een vorm van tolerantie die in de praktijk uitdraait op veredelde desinteresse. Demoniseren is een negatieve houding, waarbij er een hopeloos verhaal wordt verteld en verschillen onoverbrugbaar worden gemaakt, dat vertaalt zich in etnisch en raciaal profileren maar ook in het typeren van wijken als getto’s of spreken over ‘zwarte scholen’”. 

Studenten, docenten en professionals hebben volgens Rahimy in hun omgang met diversiteit iets anders nodig. “We hebben taal nodig om met elkaar op het scherpst van de snede discussie te kunnen voeren over essentiële verschillen in wereldbeelden. Tegelijkertijd hebben we inzichten nodig die helpen ons eigen vooroordelen tegen het licht te houden.” Superdiversiteit vraagt van aankomende sociale professionals om open en kritisch te kijken naar hun denkwijze, houding en handelen. Verschil van mening hoeft niet altijd polariserend te zijn. Tolerantie biedt hierin geen uitweg; omdat het individuen niet uitdaagt om te communiceren over hun verschillen. Respect daarentegen daagt ons uit om verschillen niet uit de weg te gaan, maar met elkaar op een inclusieve wijze te delen. Veranderingen brengen we alleen teweeg door alle inwoners te betrekken en om betrokkenheid te vragen. 

Rahimy zal als lector onderzoek doen naar mogelijke praktijken die diversiteit op een inclusieve wijze op de agenda zetten. Dit zal bijdragen aan nieuwe inzichten over een meer genuanceerde taal en inclusieve karakter van de stad.

Tina Rahimy

Tina Rahimy is politiek-filosoof. Ze heeft gestudeerd op de Faculteit der Wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit. Haar promotieonderzoek richt zich op verschillende vormen van politieke betrokkenheid. Zij is al een aantal jaar betrokken bij onderzoek en onderwijs aan de hogescholen Inholland en Hogeschool Rotterdam. Zij is actief geweest in de stedelijke ontwikkelingen met betrekking tot kunst en cultuur bij Centrum Beeldende Kunst en De Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. 

🍪

Welkom!
Wij maken gebruik van functionele en analytische cookies voor de werking van de website en het verbeteren van jouw gebruikerservaring. Wil je meer weten? Lees dan ook ons cookiebeleid.

Instellen