Menu
  English

  Hogeschool Rotterdam benoemt Ron van Duin tot lector Haven- en Stadslogistiek

  Duurzame afstemming van logistieke ketens in haven en stad

  02 september 2016

  De vervoersbewegingen in de logistieke ketens, van enorme grote zeetransport volumes naar uiteindelijk de fijnmazige distributie van online-aankopen nemen steeds verder toe. Als gevolg van de toenemende urbanisatie en de daarmee gepaarde gaande logistiek (korte levertijden en frequente belevering), staan beleidsmakers voor de uitdaging om de steden aantrekkelijk te houden voor alle betrokken actoren.

  Kenniscentrum Duurzame HavenStad van Hogeschool Rotterdam benoemt dr. Ron van Duin tot lector Haven- en Stadslogistiek. Van Duin gaat zich richten op de wijze waarop, met de inzet van nieuwe technologie en systemen, de mobiliteit en bereikbaarheid in Rotterdam duurzaam kan worden verbeterd, terwijl de havenstad zich tegelijkertijd kan blijven ontwikkelen.

  Relatie haven en stad

  Gemeente Rotterdam en het havenbedrijf onderschrijven deze symbiotische relatie tussen stad en haven. De stad heeft belang bij een sterke en goed functionerende haven; de steeds innovatiever wordende haven heeft meer en meer baat bij een sterke en aantrekkelijke stad. 

  Met het sluiten van de Green Deal Zes hebben vele private partijen en overheden, waaronder Gemeente Rotterdam (Green Deal 010), een eerste goede stap gezet richting ‘zero’-emissies in de binnenstad in het jaar 2025. Ook de Rotterdamse haven zet belangrijke stappen richting verduurzaming van de haven, o.a. binnen Rotterdam Climate Initiative, waarbij vergroening van de industrie en logistiek en de kwaliteit van de leefomgeving centraal staan. Van Duin gaat met zijn onderzoek participeren in smart initiatieven waar inzet van nieuwe technologieën zoals Licht Elektrisch Vrachtvervoer (LEVV) en Intelligent Truck Applications in Logitics (Intralog), big data (o.a. synchromodaliteit) en slimme energie-applicaties (o.a. in het NWO-project Eureca) centraal staan.