Menu
  English

  Hogeschool Rotterdam benoemt Hang Le tot lector Labinnovatie en Point-of-Care Testing (POCT)

  20 juni 2017

  Innovatie binnen het laboratorium is essentieel voor de ontwikkeling van nieuwe en betere testen. Innovatieve oplossingen zorgen er bovendien voor dat de laboratoriumdiagnostiek nog beter in het zorgtraject is ingebed en patiënten de benodigde diagnostiek kunnen krijgen op het moment en de plek die het beste schikt.

  Om vernieuwing in het laboratorium te ondersteunen benoemt Hogeschool Rotterdam dr. Hang Le tot lector Labinnovatie en Point-of-Care Testing (POCT) bij Kenniscentrum Zorginnovatie. De focus van Le’s onderzoek ligt op het optimaal gebruiken van technologische vooruitgang in laboratoria om zo te komen tot efficiëntere diagnostiek.

  De ontwikkelingen in de laboratoria gaan snel, zowel binnen de research als de diagnostiek. Technologische doorbraken zorgen ervoor dat het laboratorium steeds sneller, beter en meer data genereert. Om hier optimaal gebruik van te maken, is niet alleen kennis en kunde nodig op het gebied van laboratoriumtechnieken, biologie en fysiologie, maar ook van informatietechnologie en (bio-)informatica. Laboratoriummedewerkers werken in een multidisciplinaire omgeving en hebben daarvoor uiteenlopende competenties nodig.

  Testen op de juiste plek en het juiste moment

  Een specifieke trend binnen de diagnostiek is Point-of-Care Testing (POCT). POCT betekent dat in sommige gevallen laboratoriumtesten direct naast het bed of bij de patiënt thuis kunnen plaatsvinden. Patiënten krijgen hiermee de diagnostiek die ze nodig hebben op de plek en het moment die het beste uitkomt. Dat is met name voor ernstig zieke patiënten die acute zorg behoeven, een uitkomst omdat een arts direct kan handelen. Voor chronisch zieke patiënten betekent dit dat de diagnostiek in sommige gevallen thuis kan worden gedaan. Dit voorkomt tijdrovende en kostbare ziekenhuisbezoeken. Patiënten krijgen hiermee bovendien meer regie in hun eigen behandeltraject.

  Ook gezonde mensen hebben baat bij de inzet van POCT. Zij kunnen zichzelf (in de toekomst) monitoren met POCT, waardoor ze vroegtijdig eventuele ziekten kunnen signaleren. Om deze toepassingen te realiseren en toch de benodigde kwaliteit en veiligheid te garanderen, is vernieuwing nodig die bovendien breed binnen het zorgtraject gedragen moet worden.

  Studentbetrokkenheid

  Studenten en docenten van onder andere de opleidingen Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek, Chemie, Verpleegkunde, Technische Informatica en ICT Service Management van Hogeschool Rotterdam zullen actief deelnemen aan praktijkgerichte onderzoeksprojecten. De uitkomsten hieruit dragen niet alleen bij aan het beantwoorden van relevante vraagstukken uit de praktijk, maar dienen ook ter verrijking van het curriculum. Hiermee ontwikkelen de studenten van de Hogeschool Rotterdam reeds tijdens hun studie cruciale competenties die hen onderscheiden en voorbereiden op hun toekomstige werkplek.

  Hang Le

  Dr. Hang Le studeerde Biomedische Wetenschappen aan de Universiteit Leiden. Vervolgens promoveerde zij bij de Afdeling Humane en Klinische Genetica van het Leids Universitair Medisch Centrum waar zij onderzoek heeft gedaan naar erfelijke cystenieren. Bij het Josephine Nefkens Instituut, Afdeling Pathologie, van het Erasmus Medisch Centrum werkte zij als postdoc aan kankerstamcellen en de tumor micro-environment. Hang Le combineert haar lectorschap met haar functie als laboratoriumspecialist klinische chemie bij Star-SHL, een van de grootste zelfstandige medisch diagnostische centra in Nederland. Daarnaast is zij bestuurslid bij de Stichting LeveDNA!. LeveDNA! is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen het Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden Genome Technology Center, Hogeschool Leiden, en Naturalis. De stichting richt zich op voorlichting en (na-)scholing over genetica aan een breed publiek, van jong tot oud, van leek tot professional.