Menu
  English

  Hogeschool Rotterdam benoemt Fleur Prinsen tot lector Digitale didactiek

  Digitale leerarrangementen voor toekomstbestendig onderwijs

  20 januari 2017

  Bij het opleiden van de professionals van de toekomst verdient de digitale didactiek meer aandacht. Kennis over, en inzet van, digitale middelen om het (levenslange) leerproces te bevorderen, zullen daarin een grote rol spelen.

  Rotterdam is een dynamische en diverse stad die met zijn tijd meegaat. Zowel deze grootstedelijke diversiteit als de voortdurend veranderende beroepspraktijk zorgen ervoor dat onderwijsontwerpen steeds aan verandering onderhevig zijn. Een sterke leergemeenschap in de driehoek onderwijs, praktijk en onderzoek maakt het mogelijk om aan die verandering inhoud te geven. Prinsen komt deze leergemeenschap versterken. Door in co-creatie te werken aan het ontwerp van digitale leerarrangementen kunnen onderwijsprofessionals vanuit nieuwe inzichten hun onderwijs aanpassen en studenten ondersteunen in het vormen van een positieve leer- en werkidentiteit. Dit helpt studenten bij het vinden van aansluiting bij relevante leergemeenschappen en zichzelf te ontwikkelen. De inzet van digitale middelen in het onderwijs maakt het mogelijk de actieve deelname aan die leergemeenschappen te versterken.

  Samen met het Instituut voor Lerarenopleidingen van Hogeschool Rotterdam gaat Prinsen, door het ontwerpen van ‘blended’ werkvormen, onderzoeken hoe de binding van studenten met de opleiding en de leerdomeinen versterkt kan worden. Ook gaat ze onderzoeken hoe daarin ruimte gecreëerd kan worden voor de diverse achtergronden en leer-/werkpraktijken van de studenten. Prinsen wil met de studenten en docenten een online platform gaan creëren om onderwijs-ontwerpers te ondersteunen bij het ontwerpen van digitale leerarrangementen. Als lector wil zij zorgen voor een bruikbaar en gedeeld conceptueel raamwerk met ontwerpprincipes, en wil ze de meerwaarde van dit soort arrangementen voor het voetlicht brengen.

  Fleur Prinsen

  Fleur Prinsen is van origine onderwijspsychologe en voltooide deze master aan de Universiteit Leiden. Zij promoveerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam op 'Verschillen bij samenwerkend leren via de computer'. Tijdens een postdoc aan de Universiteit Utrecht heeft ze binnen de grootstedelijke context onderzoek gedaan naar identiteitsontwikkeling van jongeren via sociale media. Daarnaast heeft Prinsen als postdoc aanstellingen gehad bij internationale instituten voor onderwijsonderzoek in Toronto en Singapore. Vóór haar benoeming bij Hogeschool Rotterdam deed zij aan de Open Universiteit onderzoek naar netwerkleren, afstandsonderwijs en onderzoekend leren met behulp van mobiele technologie.