Menu English

Column Ron Bormans in Th&ma

23 mei 2018

Ron Bormans pleit in de onlangs verschenen editie van Th&ma (het vakblad voor hoger onderwijs) voor een hernieuwde en herschreven versie van het rapport van de commissie-Veerman uit 2010 ‘Differentiëren in drievoud: omwille van kwaliteit en verscheidenheid’.

Bij het herlezen van het rapport bekruipt Bormans een gevoel van: actuele vraagstukken, tijdloze antwoorden, op zoek naar nader accent.

Herziene uitgave geeft eenduidige referentie

Bormans in zijn column: “Acht jaar na het verschijnen van het rapport en een Maagdenhuiskwestie verder, zien we hogescholen en universiteiten zoeken naar hoe ze docenten, onderzoekers en ondersteuners beter in stelling kunnen brengen. De volgende kwaliteitsslag zit niet in systemen, maar deels juist in de afbraak daarvan, om daarmee professionals de ruimte te geven hun professionaliteit verder te etaleren én te ontwikkelen.”

De vraagstukken van nu vragen om de energie en consensus die werd gevoeld in 2010. De thema’s die toen zijn aangepakt, blijven actueel. Bormans oppert het idee: “We brengen een herziene uitgave uit van het rapport-Veerman zodat we weer de eenduidige referentie krijgen die nodig is om ook de actuele vraagstukken aan te pakken.” Hij heeft ook al een idee voor de titel van de volgende uitgave: Differentiëren in viervoud.

Lees het artikel in Th&ma nr. 2, 2018 Verschil moet er zijn.