Menu
  English

  Learning Community Digital Humans gaat werken aan mensgerichte digital humans

  12 juli 2022

  Als een van zes hogescholen mag de Hogeschool Rotterdam van start gaan met een AI learning community, mede mogelijk gemaakt met financiering vanuit de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) en Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en Platform PRIO. In alle learning communities staan toegepaste AI-toepassingen centraal, in ons geval de ontwikkeling van mensgerichte digital humans.

  Digital humans zijn “human-like virtual beings” die niet echt bestaan maar dankzij AI wel zo ontworpen kunnen worden dat ze echt lijken, in termen van interactiemogelijkheden en verschijningsvorm. De ontwikkeling van digital humans heeft het afgelopen jaar een vlucht genomen nu steeds meer organisaties beseffen dat ze een menselijk gezicht kunnen geven aan conversational AI. Ze winnen terrein als virtuele assistant, adviseur, of merkambassadeur in domeinen waar 24/7 dienstverlening de norm is. Ook zijn ze in opmars binnen toepassingsgebieden zoals de zorg waar ze in de rol van virtuele zorgverlener, mental coach, gezondheidsvoorlichter of trainer zorgprofessionals kunnen ondersteunen.

  Ethisch verantwoord

  Deze ontwikkeling komt met vragen, onder meer op het vlak van mensgerichte AI. Om menselijk te zijn is het namelijk niet alleen van belang om menselijk te lijken. Een gemeenschappelijke ambitie van de learning community is daarom om meer inzicht te krijgen in de vraag hoe digital humans ontworpen kunnen worden zodat ze behulpzaam, acceptabel, betrouwbaar en ethisch verantwoord zijn in de interactie met mensen, en een betekenisvolle rol kunnen spelen in een AI-gedreven toekomst.

  Aanvrager van de financiering is lector Lotte Willemsen. Zij heeft hier samen met een team onderzoekers, docenten en adviseurs aan gewerkt: Marije Brom, Maaike Harbers, Myrna van de Water en Anja Overdiek. Partners uit het onderwijs en de praktijk die hierbij betrokken zijn, zijn o.a. RauwCC, Deloitte Digital, NPO, Philadelphia Zorg, Vilans, diverse MKB-ers, AI Hub Zuid Holland en vanuit de Hogeschool Rotterdam WdKA en Instituut CMI. Met elkaar kunnen we capaciteit en innovatiekracht organiseren om, over de as leren-werken-innoveren, proactief te anticiperen op vraagstukken die ontstaan m.b.t. ontwikkeling van mensgerichte digital humans als hybride AI systemen.