Menu Zoeken English

Mark Glimmerveen nieuwe directeur Concernstaf Hogeschool Rotterdam

29 oktober 2019

Mark Glimmerveen wordt de nieuwe directeur van de dienst Concernstaf van Hogeschool Rotterdam. Hij start 1 januari 2020 in deze functie.

Glimmerveen is vanuit zijn vorige functies goed bekend met het hoger onderwijs. Hij werkte de afgelopen jaren bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) als manager en MT lid bij de directie Hoger Onderwijs en Studiefinanciering. Hij heeft ruime ervaring met complexe dossiers en het in samenhang aansturen van teams van medewerkers van verschillende disciplines, zoals beleidsadviseurs en juristen. 

Glimmerveen wordt benoemd na een draagvlakprocedure. Het Inspraakorgaan Diensten (IOD) en het managementteam van de dienst Concernstaf hebben ingestemd met de voorgestelde procedure en zijn betrokken geweest bij het opstellen van het profiel. De draagvlakcommissie heeft positief geadviseerd over zijn benoeming. Het IOD heeft instemming voor benoeming gegeven. 

De dienst Concernstaf (CcS) is één van de vier centrale stafdiensten binnen Hogeschool Rotterdam. CcS draagt bij aan het realiseren van de maatschappelijke taak van de hogeschool (hoogwaardig en toegankelijk beroepsonderwijs bieden) door het zo goed mogelijk ondersteunen van de besturing van de hogeschool en door het ontwikkelen én door het behartigen van haar strategische prioriteiten. 

De directeur Concernstaf adviseert en ondersteunt het College van Bestuur en is hogeschoolbreed verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van de strategische agenda en organisatiedoelstellingen.

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen