Menu Zoeken English

Landelijke onderwijsstaking 15 maart

12 maart 2019

De Algemene Onderwijsbond (AOb) en FNV Onderwijs & Onderzoek voeren deze week actie om het kabinet te bewegen om meer geld te investeren in de kwaliteit van het onderwijs. De week wordt afgesloten met een grote landelijke onderwijsstaking op vrijdag 15 maart 2019 in Den Haag. Docenten, leidinggevenden en ondersteunend personeel uit de hele onderwijskolom worden opgeroepen om mee te doen en hun stem te laten horen.

Het College van Bestuur heeft begrip voor de oproep van de bonden, zeker als het gaat om het personeelstekort en de werkdruk onder docenten. In de afgelopen jaren– en ook dit jaar – heeft de hogeschool zelf middelen vrijgemaakt om meer docenten aan te nemen. Ook de middelen in het kader van de kwaliteitsafspraken worden voor een belangrijk deel zo besteed. De aangekondigde acties doen volgens het CvB echter geen recht aan de positie van hogescholen. In het hbo is namelijk geen sprake van een arbeidsconflict, de huidige cao hbo loopt tot 1 april 2020.

Recht op staken

Het bestuur heeft aangegeven dat docenten en andere medewerkers zelf moeten beoordelen of zij gehoor willen geven aan de oproep van de bonden. Personeel heeft op grond van artikel 6 van het Europees Sociaal Handvest het recht om deel te nemen aan collectieve acties. Hoewel er in beginsel geen recht is op doorbetaling tijdens staking, heeft het College van Bestuur besloten om het loon door te betalen. Wel wordt er verwacht dat de medewerker in goed overleg én tijdig afspraken maakt met collega’s en de leidinggevende om de impact op het onderwijs beperkt te houden en dat studenten tijdig geïnformeerd worden vanuit de opleiding. Het belang van de studenten staat voorop. 

We gebruiken cookies voor analyse en marketing om de website te verbeteren.

Wijzig cookie-instellingen