Menu English

Feestelijke kick-off onderzoeksproject BiBoZ

Cliënten op maat ondersteunen in het bereiken van duurzaam gezond beweeggedrag.

17 september 2019

BiBoZ staat voor: ‘Blijf in Beweging ondersteuning Zorgprofessionals’. Voor een periode van twee jaar wordt het project met behulp van een Raak-publiek subsidie uitgevoerd. Het lectoraat Eigen Regie bij Fysiotherapie en Beweegzorg van Hogeschool Leiden is penvoerder en gaat samen met De Haagse Hogeschool en Hogeschool Rotterdam een methodiek ontwikkelen waarmee (zorg)professionals hun cliënten op maat kunnen ondersteunen in het bereiken van duurzaam gezond beweeggedrag.

Ontwikkeling methodiek vanuit cliëntperspectief
In het project staan de wensen en behoeften van cliënten die hun beweeggedrag duurzaam willen aanpassen centraal. Met onderzoek krijgen we meer inzicht in de sociale, psychische en fysieke factoren in de directe leefomgeving van de cliënt die een rol spelen bij het blijven bewegen. Kortom: de methodiek wordt ontwikkeld vanuit cliëntperspectief. 

Om vanuit cliëntperspectief te kunnen werken maken we, naast de gangbare kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekstechnieken, ook gebruik van ontwerpgerichte onderzoekstechnieken. Tijdens de kick-off hebben we met elkaar één van de technieken uitgeprobeerd. Door een collage te maken hebben alle aanwezigen aangegeven wat bewegen nu, vroeger en straks voor ze betekent. Daarna zijn we over de verschillen en overeenkomsten met elkaar in gesprek gegaan.

Samenwerking
Komende vijf maanden werken 32 studenten van Hogeschool Leiden en Hogeschool Rotterdam aan het verzamelen en analyseren van onderzoeksdata. De Haagse Hogeschool ondersteunt de studenten hierbij met haar expertise op het gebied van contextmapping. Een enthousiast en deskundig samenwerkingsverband van de Gemeente Leiden, Ouderenberaad Zuid-Holland Noord, FysioHolland, LUMC, Universiteit Leiden, Basalt, TU Delft en MEE Rotterdam denkt actief met de studenten en docentonderzoekers mee.

Bron: Hogeschool Leiden