Menu
  English

  GAP analyse transitiezorg: rapport nu beschikbaar

  25 juni 2019

  Kennis over wat goede transitiezorg inhoudt is de afgelopen twintig jaar sterk gegroeid en de aandacht hiervoor is in de internationale wetenschappelijke literatuur sterk toegenomen. Het is de vraag of en hoe deze kennis en ervaringen in de Nederlandse richtlijnen en zorgstandaarden doordringt. Deze aandacht kan worden gezien als een graadmeter voor het bewustzijn bij professionals en lijkt een voorwaarde voor de toepassing van deze kennis in de praktijk. Kenniscentrum Zorginnovatie heeft een zogenaamde gap-analyse uitgevoerd.

  In de analyse is vergeleken in hoeverre dat, wat we weten over goede transitiezorg, beschreven is in Nederlandse richtlijnen en zorgstandaarden sinds 2005.  Dit onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het gevalideerde Raamwerk Op Eigen Benen.

  Er zijn 57 (medische) richtlijnen en 16 zorgstandaarden gevonden over chronische aandoeningen die ook op de kinderleeftijd voorkomen. In minder dan een derde (28%) van geanalyseerde medische richtlijnen komt het onderwerp transitie in zorg aan bod. In zorgstandaarden waarin de norm voor goede zorg vanuit patiënten perspectief wordt beschreven is er veel meer aandacht voor het thema: drie kwart van de zorgstandaarden beschrijft de noodzaak van goede transitiezorg. Ook is de aandacht voor transitiezorg vaak beperkt tot aanbevelingen om te zorgen voor coördinatie en continuïteit van zorg in de transitiefase. Minder aandacht is er voor de noodzaak om zelfmanagement en zelfstandigheid te bevorderen en aandacht te besteden aan veelvoorkomende (psychosociale) uitdagingen in de adolescentie en jongvolwassenheid. Om de kwaliteit van zorg voor jongeren en jongvolwassenen met chronische aandoeningen in de transitiefase te verbeteren, is het van belang dat transitiezorg opgenomen wordt in alle zorgstandaarden en richtlijnen over chronische aandoeningen die ook op de kinderleeftijd voorkomen.