Menu
  English

  Een aantrekkelijk perspectief

  Lectoren Maarten Schmitt en Marleen Goumans over de beeldvorming van het hbo

  01 juli 2022

  De verschillen tussen universiteiten en hogescholen worden kleiner. Met name binnen hogescholen is er de laatste decennia veel veranderd. De beeldvorming over hogescholen moet daarom kantelen. Een blog van Marleen Goumans, directeur van Kenniscentrum Zorginnovatie en lector Samenhang in de Ouderenzorg, en Maarten Schmitt lector Bewegen naar Gezondheid.

  De beeldvorming over hogescholen moet kantelen vinden lectoren Marleen Goumans en Maarten Schmitt. "Dat onze samenleving complex is en steeds complexer wordt is een open deur. In de publieke opinie lijkt het minder voor de hand te liggen dat hogescholen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van oplossingsstrategieën. Het traditionele gedachtegoed is dat hogescholen professionals afleveren en dat universiteiten de slimme oplossingen bedenken voor problemen in de samenleving. De inschrijvingen bij de universiteiten zijn groter dan de beschikbare capaciteit; er moet iets gebeuren. Bijvoorbeeld méér universiteiten, zoals Frans Leijnse stelt in de Volkskrant (9 mei 2022). Maar er zijn meer strategieën denkbaar."

  Ook volgens Robbert Dijkgraaf moet er een ingrijpende discussie komen over de afbakening van het hbo en wo. Dijkgraaf zegt dat universiteiten nu dingen doen die in het hbo thuishoren. “Ook in het mbo en hbo kun je topprestaties leveren, ze zijn alleen van een andere soort." (ScienceGuide, 28 juni 2022).