Menu
  English

  Conferentie communicatietraining Afasie groot succes

  01 oktober 2018

  Op woensdag 26 en donderdag 27 september vond de tweedaagse conferentie ‘Communication Partner Training’ plaats. De training helpt betrokkenen de communicatie met personen met afasie te verbeteren. Tijdens de conferentie waren Jytte Isaksen van University of Southern Denmark en andere professionals uit Nederland en België aanwezig om kennis en ervaring te delen.

  Eén van de tips om de communicatie te optimaliseren is bijvoorbeeld door schriftelijke ondersteuning in te zetten in gesprekken met cliënten met afasie. Behalve tips werden ook veel vragen geformuleerd, zoals ‘Wat maakt dat een zorgprofessional zijn communicatievaardigheden wil verbeteren?’, en  ‘Hoe meet je gedragsveranderingen na de training?’. Deze vragen hebben weer tot nieuwe inzichten en uitdagingen geleid.

  De conferentie is door alle betrokken als zeer positief ervaren en wordt daarom vanaf nu jaarlijks ingezet om op de hoogte te blijven van elkaars voortgang en de voortschrijdende inzichten te delen.